A munkát végző nyugdíjasok esetében a járulékterhek a 2020-as év első felében még megegyeznek a tavaly fizetettekkel, azonban 2020. július 1-től kedvező változással lehet számolni. A változás nem érinti a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban álló dolgozókat, mert ők már 2019. január 1-jétől mentesültek a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól, csak szja fizetési kötelezettségük van.

Új törvény 2020. július 1-től

A változás a nyugdíj mellett Mt-n kívüli foglalkoztatás alapján munkát vállaló nyugdíjas jövedelmének társadalombiztosítási terheit érinti. Az új, jövő év második felétől hatályos jogszabály a 2019. évi CXXII. trv., vagy ahogy többször emlegetik: az új Tbj. trv.

Járulékterhek 2020. június 30-ig

Az idei év első felében még a következő szabályok érvényesek:

  • a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban álló nyugdíjasok 10% nyugdíjjárulékot fizetnek, valamint 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot,
  • a kifizetők a nyugdíjas jövedelme után megfizetik a 17,5% szochot, és a szakképzési hozzájárulást,
  • a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók megfizetik a havi 7710 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot, valamint megfizetik a kivét és a tagi jövedelem után a 10% nyugdíjjárulékot,
  • amennyiben még nem töltötte be a nyugdíjkorhatárt a nyugdíjas, akkor érvényes rá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló trv. szerinti kereseti korlát.

Ezek a szabályok az év második felére megszűnnek.

Kiegészítő tevékenységet folytató személy

2020. július 1-től minden olyan személy kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, aki saját jogán nyugdíjas és olyan jogviszonyban folytat keresőtevékenységet, amely biztosítási kötelezettség alá esik. A jogszabály kimondja azt is, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató személyre nem terjed ki a biztosítás.

A sajátjogú nyugdíjasokra nem terjed ki a biztosítás július 1-től, ezért aztán jövedelmüket járulék sem terheli. A szociális hozzájárulási adóról szóló trv. alapján pedig a kifizető mentesül a kiegészítő tevékenységet folytató személyeknek fizetett, összevont adóalapba tartozó jövedelem utáni szocho fizetési kötelezettség alól.

Egyéni és társas vállalkozók mentesülése a járulékterhek alól

Azok az egyéni és társas vállalkozók, akik a jelenleg érvényes szabályok alapján sem számítanak biztosítottnak, azonban kell járulékot fizetniük és kapnak is egyes ellátásokat, mentesülnek júliustól a járulékterhek alól. A vállalkozásnak sem kell az egészségügyi szolgáltatási járulékot megfizetni utánuk.

Az egyéni és a társas vállalkozók azonban akkor is kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülnek, ha nem sajátjogú nyugdíjasok, de betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt, és özvegyi nyugdíjat kapnak.

Járulékterhek a nyugellátás szüneteltetése alatt

Ha a nyugellátás folyósítása szünetel valamely okból, a kiegészítő tevékenységű státuszra nincs hatással. Egy példával: egy nyugdíjasnál a nyugellátás folyósítása szünetel a közszolgálati jogviszony miatt. Júliustól így is mentesül a biztosítási és a járulékfizetési kötelezettség alól. Júliusig azonban még 10% nyugdíjjárulékot és 7% egészségbiztosítási járulékot kell fizetniük.

A nyugdíjasok esetében júliustól értelmét veszti a fél %-os nyugdíjnövelés, és a kereseti korlát.