A Munka törvénykönyvében a jelenléti ív kifejezés helyett a munkaidő nyilvántartást találjuk. A kettő egy és ugyanaz, a jelenléti ív szókapcsolat azonban jobban elterjedt.

A jelenléti ív vezetése szabályszerűen

A jogszabályoknak megfelelően vezetett munkaidő nyilvántartásban szerepel a rendes munkaidő, a rendkívüli munkaidő, a készenléti idő és a szabadság időtartama. Fel kell tüntetni az önként vállalt túlóra és a kollektív szerződés szerinti, legfeljebb 300 óra rendkívüli munkaidő tartamát. Fontos, hogy a jelenléti ív naprakész legyen.

Bértámogatás a vírushelyzetre tekintettel

A vírushelyzetre tekintettel, a 485/2020.(XI. 11.) kormányrendeletben leírt szolgáltatói kör bértámogatást kap, amennyiben dolgozóit nem bocsátja el. A támogatással érintett munkáltatói körnek jellemzően november 11.-én be kellett zárnia. A támogatás célja a munkaviszony megóvása, az elvárt támogatásért cserébe a dolgozókat meg kell tartani. A hivatal a jelenléti ívet összevetheti az elszámolás során igényelt támogatással, és felmérheti, hogy helyesen számolt-e a munkáltató és jogosan igényelte-e a támogatást. Ellenőrizhető, hogy nincs-e jogosulatlan támogatás, úgy terhelte-e a bért a munkaadó, ahogy a támogatást igényelte.

A támogatási igényhez a munkáltatónak csatolnia kell az azt alátámasztó bizonylatokat is, például bérjegyzék, bérlista, munkabér és járulék fizetését igazoló bizonylatok és a jelenléti ív.

A kormányrendelet 5. § (1) bekezdése tartalmazza azokat a főtevékenységeket, amelyeknél alkalmazható a támogatás. A munkaerőpiaci program szerinti támogatás mértéke a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabérének 50%-a. A munkaadónak vállalnia kell, hogy a dolgozó jogviszonyát nem szünteti meg a támogatás időtartamának utolsó napját követő hónap végéig, sem felmondással, sem közös megegyezéssel. A munkavállaló részére a munkabért meg kell fizetnie.

Jelenléti ív vezetése a bértámogatással érintett időszakban

A jelenléti íven ebben az esetben továbbra is jelölni kell azt, hogy a munkavállaló munkaviszonyban áll, függetlenül attól, hogy munkavégzési kötelezettsége van-e. A munkaviszony fennállása alatt egyéb időszakokban is előfordulhat a munkavégzés mellett táppénz, vagy állásidő is. A jelen helyzetben, ha nem végez munkát a munkavállaló, mert például a munkaadója bezárt, állásidőként kell a jelenléti ívet kitölteni.