Nem jellemző, hogy a jogellenesen megszüntetett munkaviszonyt a dolgozó szeretné visszaállíttatni, de a törvény szerint – korlátozottan – lehetősége van akár erre is.

A leggyakoribb jogorvoslat: a kártérítés

A munkavállaló a jogellenesen megszüntetett munkaviszonyból származó kárát megtéríttetheti a munkáltatóval. A dolgozónak vagyoni kára keletkezik az elmaradt jövedelem miatt. Elmaradt jövedelemként lehet figyelembe venni az elmaradt munkabért, és az ezen felül kapott juttatásokat. A kapott költségtérítés azonban nem vehető figyelembe elmaradt jövedelemként. A maximálisan követelhető összeg a dolgozó 12 havi távolléti díjának megfelelő összegű kártérítés.

Nem vagyoni kár megtérítése

A munkavállaló személyiségi jogai is sérülhetnek a jogellenes munkaviszony megszüntetés esetén, például a jó hírneve, ezért sérelemdíjra is igényt tarthat. Nem kell feltétlenül tételesen bizonyítania az őt ért kár összegét, ehelyett átalány jellegű kártérítést is kérhet. Az átalány jellegű kártérítés a munkáltatói felmondásnál járó felmondási időre számított távolléti díjnak megfelelő összeg lehet. Akkor is kérheti az összeg megtérítését a dolgozó, ha egyébként nem érte kár.

Jogellenesen megszüntetett munkaviszony bizonyítása esetén végkielégítést is kap a dolgozó. Akkor is jár számára a végkielégítés, ha a munkáltató döntése alapján arra azért nem volt jogosult, mert a jogellenes felmondás indoka a dolgozó munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy képessége volt.

Hogyan lehet helyreállítani a jogellenesen megszüntetett munkaviszonyt?

Főszabályként nem kérheti a dolgozó a munkaviszony helyreállítását, de vannak kivételes esetek:

  1. amennyiben a munkaviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe ütközött
  2. ha felmondási tilalomba ütközött
  3. ha közös megegyezéssel szűnt meg, de a dolgozó utóbb a közös megegyezést vagy erre irányuló saját nyilatkozatát megtámadta és a javára ítéltek
  4. ha a munkaviszony megszüntetése jogellenes volt és munkavállalói képviselő volt a dolgozó a megszüntetés idején
  5. ha a dolgozó szakszervezeti tisztségviselő volt, és a felettes szerv előzetes egyetértését nem szerezték be.

A második esetnél jelzett felmondási tilalom fennáll várandósság, szülési szabadság, gyermek gondozása miatt kivett fizetés nélküli szabadság, önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, és a nők emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének megkezdésétől számított hat hónap alatt.

A jogellenesen megszüntetett munkaviszony helyreállítása után

A Munkaviszony megszüntetése és helyreállítása közti időtartam munkaviszonyban töltött idő lesz. A dolgozót olyan helyzetbe kell hozni, mintha nem is került volna megszüntetésre a munkaviszony. Ki kell fizetni számára az elmaradt munkabért és juttatásokat, valamint az ezt meghaladó kárt. A maximális összegre vonatkozó 12 havi távolléti díj korlát nem érvényesül ebben az esetben. Ha kapott végkielégítést a dolgozó, akkor azt le kell vonni a kifizetendő összegből.