A járványhelyzet idején is sor kerülhet olyan munkáltatói döntés meghozatalára, olyan jognyilatkozat közlésére, amelynek normál körülmények között az írásbeliség feltétele. A munkavállalók többsége azonban most otthonából végzi a munkáját, így a megállapodások aláírása nehezen kivitelezhető.

Munkaszerződés módosítása

A munkaszerződéseket írásba kell foglalni, ennek elmulasztása esetén a dolgozó hivatkozhat annak érvénytelenségére, a munkába lépést követő 30 napon belül. Amennyiben csak írásba foglalt módon jöhet létre a szerződés, akkor módosítani és megszüntetni is csak írásban lehet. A munkaszerződés módosítása csak akkor érvényes, ha írásba foglalják. Nem elfogadható a jognyilatkozat ajánlott küldeményként történő postázása.

Munkáltatói jognyilatkozat

Bizonyos egyoldalú munkáltatói döntések esetén is szükséges az írásbeliség. Csak írásban érvényes

  • a munkaidőkeret kezdetét és végét jelentő időpontok meghatározása,
  • a munkaidőbeosztás közlése,
  • a rendkívüli munkaidő írásbeli elrendelése,
  • a teljesítménykövetelmény, teljesítménybér közlése.

A dolgozó kérheti, hogy egy olyan egyoldalú munkáltatói jognyilatkozat is legyen írásba foglalva, amelynek egyébként nem lenne kötelező eleme az írásbeliség. Egy korábbi bírósági döntés alapján mondhatjuk, hogy amennyiben a munkáltató egy ilyen kérésnek nem tesz eleget, akkor a dolgozó jogszerűen tagadhatja meg azt a szóbeli utasítást, amelynek írásba foglalását kérte.

Mit értünk írásbeli jognyilatkozat alatt?

A Munka trv-könyve alapján a jognyilatkozatokra nincs alaki kötöttség. Akkor lehet egy jognyilatkozatot írásbelinek tekinteni, ha abból megállapítható

  • a nyilatkozattevő személye
  • a nyilatkozattétel időpontja

és alkalmas a tartalom változatlan visszaidézésére.

Munka törvénykönyve és az írásbeliség

A Ptk.-hoz képest a Munka trv.-könyve egyszerűbb szabályokat tartalmaz az írásbeliségre, és ebbe beletartozhat akár az e-mail és az sms is. A munkaszerződés módosítás is érvényes, ha a közös megegyezés megállapítható a levélváltásból. Akár munkaviszonyt is meg lehet szüntetni e-mailben, de a későbbi jogviták elkerülése érdekében nem érdemes ezt a módot választani. A jogászok egy része szerint az írásbeliség követelményeinek csak a minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott iratok felelhetnek meg.

További probléma lehet, hogy az e-mail nem biztos, hogy alkalmas a tartalom változatlan visszaidézésre, mert minden elektronikus csatornán továbbított információ torzulhat, a technológia mai szintjén. A feladó személye is lehet kérdéses, mert a technikai eszköz fizikailag elsajátítható, a biztonsági rendszere kijátszható. A nyilatkozattétel időpontjában szintén lehet torzítás, mert a hálózat terheltsége folytán egy üzenet akár napokkal később is kézbesítődhet, a küldés után.