Munkajogi értelemben vett jogutódlás akkor áll fenn, amikor az erőforrások olyan szervezett összességét adják át egyik cégtől a másiknak, mely során az megtartja identitását és az átvevő azonos célra, ugyanarra a gazdasági tevékenység folytatására használja tovább. A jogutódlás többnyire a felek közti megállapodáson alapul.

Jogutódlás a dolgozó szemszögéből

A dolgozó szemszögéből vizsgálva az, hogy az egyik cég a másik helyébe lép, nem eredményezi a munkaviszony megszűnését. A munkaviszonyból eredő jogok, kötelezettségek az átvevőre szállnak át.
Nem köthet ki a jogutód munkáltató próbaidőt, a munkaviszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A jogelődnél töltött idő beszámít a felmondási időbe és a végkielégítésre jogosító időtartamba.
A szabadság kiadásakor nem kell időarányos számítást végezni, tehát amit nem vett ki a jogelődnél a munkavállaló, azt kiveheti a jogutódnál.

Ellentmondás joga

A dolgozónak nincs joga az ellentmondáshoz, és nem kell hozzájárulnia a munkaszerződés módosításához.

Ha a dolgozó hátrányára változnak meg a munkafeltételek, akkor lehetősége van a dolgozónak az átadás napjától számított 30 napon belül felmondania. Ennek feltétele, hogy számára aránytalan sérelemmel járjon vagy lehetetlenné váljon a munkaviszony fenntartása a jogutódlás következtében. A dolgozónak indokolnia kell a felmondását, és amennyiben az jogszerű, úgy megítélik számára a felmentési időt, az arra járó távolléti díjat és a végkielégítést is.

Az átadó tájékoztatási kötelezettsége az átvevő felé

Az átadó tájékoztatja az átvevőt

  • az érintett munkaviszonyokról,
  • az esetleges versenytilalmi megállapodásokról,
  • a tanulmányi szerződésekről.

Az átvevő munkáltatóval szemben ezen jogviszonyokból eredő igények érvényesítése akkor is fennáll, ha elmarad a fenti tájékoztatás.

Az átvevő tájékoztatási kötelezettsége a dolgozók felé

Az átvevő az átszállás napját követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a dolgozókat a munkáltató személyében bekövetkezett változásról és a munkafeltételek esetleges változásáról.

Átvevő tájékoztatási kötelezettsége a dolgozók felé

Amennyiben nincs üzemi tanács az átadó munkáltatónál, akkor az átszállást megelőző 15. napig tájékoztatnia kell a dolgozókat az átszállás és a jogutódlás tervezett napjáról, annak okáról, arról, hogy milyen következményei lesznek az átszállásnak, és a dolgozót érintő intézkedésekről. A tájékoztatásnak írásbelinek kell lennie. A tájékoztatást megteheti az átvevő is.

Kollektív szerződés

Amennyiben volt az átadónál kollektív szerződés, az átvevőnek egy évig fenn kell tartania azt. Kivétel, ha az átvétel időpontját követő egy éven belül megszűnik a kollektív szerződés hatálya, vagy ha az adott munkaviszonyra nem terjed ki a kollektív szerződés hatálya az átvétel időpontját követően.