Januártól a 2019-től szerzett jövedelmek után megszűnik az egészségügyi hozzájárulás. A megszűnés azonban nem a fizetési kötelezettségre vonatkozik, csak az elnevezés megszűnésére. Az eho helyett szociális hozzájárulási adót (szochot) továbbra is fizetni kell, erről az új szocho-trv.-ben találunk pontos leírást.

Hatályos jogszabályok az egészségügyi hozzájárulásra

A magánszemélynek 14%-os ehot kell fizetnie

 • vállalkozásból kivont jövedelem
 • értékpapír kölcsönzésből származó jövedelem
 • osztalék és vállalkozói osztalékalap
 • árfolyamnyereségből származó jövedelem
 • az szja-trv. 1/B hatálya alá tartozó természetes személyt e tevékenységből származó jövedelme

után. Az egészségügyi hozzájárulás évi 450 ezer forintig fizetendő.

Egészségügyi hozzájárulás változások jövőre

A most 19,5%-os eho-alapot jelentő egyes jövedelmek után 2019-től 19,5% szociális hozzájárulási adót kell megfizetni:

 • összevont adóalapba tartozó adóalap számításánál figyelembe vett jövedelem
 • az szja-trv. 70 §. hatálya alá tartozó béren kívüli juttatások adóalapként meghatározott összege
 • kamatkedvezményből származó jövedelem

A 19,5%-os szochot mindaddig meg kell fizetni a természetes személy fenti jövedelmei után, míg a természetes személy fenti jövedelmeinek, valamint az 1. §. 1-3 bekezdés szerinti jövedelmek együttes összege eléri a minimálbér összegének 24-szeresét.

Az 1. §. 1-3 bekezdésébe tartozó jövedelmek:

 • szja-trv. szerint összevont adóalapba tartozó adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelmek
 • tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díjazás, ösztöndíjas foglalkoztatott ösztöndíja, szakszervezeti tagdíj
 • önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem esetén az szja-trv. szerinti adóalap hiányában a tb ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. trv. szerint biztosítottnak minősülő személy részére juttatott olyan jövedelem, amely a Tbj. trv. 4. §. k, pontjának 2. alpontja szerint járulékalapot képez.

Az éves maximumalap elérése után

Az éves maximumalap eléréséről a magánszemély nyilatkozik a kifizető felé, azzal a kitétellel, hogy amennyiben mégsem éri el az adófizetési felső határt az előzőek szerinti jövedelmeinek összege, akkor az érintett személynek 6%-kal növelten, a tárgyévre vonatkozó SZJA bevallásában be kell vallania az őt terhelő adót, valamint a határidőig meg kell fizetnie azt.

Abban az esetben, ha a fizetési kötelezettségénél több adót fizet be a magánszemély, akkor az adott évre beadott szja-bevallásában visszaigényelheti a túlfizetést.