Az év második felében a cégautóadó a korábbinak közel kétszeresére emelkedik, a kormány extraprofit adókról szóló rendelete értelmében.

A legtöbbet a 120 kW feletti teljesítményű hajtómotorú, 0-4 környezetvédelmi osztályba sorolt autók után kell fizetni, havi 81 ezer forintot, ami eddig havi 44 ezer forint volt.

Ki fizet cégautóadót?

Bizonyos kivételekkel, a következő személygépkocsik után kell cégautóadót fizetni:

  • a cég/szervezet tulajdonában álló, vagy általa pénzügyi lízingbe vett személygépkocsik után és a magánszemély tulajdonában álló vagy általa pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi után, ha annak használatára tekintettel a magánszemély az szja-trv. szerint tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírást számol el, vagy a cég/szervezet költséget, ráfordítást számol el.

Az adókötelezettséget nem befolyásolja, hogy a személygépkocsit hol vették nyilvántartásba. A cégautóadó a külföldi rendszámú autókra is vonatkozik, ha költséget számolnak el utána.

Egyes környezetkímélő gépkocsik után nem kell cégautóadót fizetni. Környezetkímélő gépkocsinak minősülnek egyes hibrid és a nulla emissziós gépkocsik, a jogszabály itt található.

Cégautóadó alóli mentesülés

Nem adókötelesek a következő esetek sem, magánszemély tulajdonában álló vagy általa pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi esetén:

  • az autó használatával összefüggésben a használó kiküldetési rendelvény alapján, vagy munkába járásra tekintettel jövedelemnek nem számító költségtérítést kap
  • az autót használó egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő átalányadózást alkalmaz, vagy útnyilvántartás helyett az év egészében havi 500 km üzleti futásteljesítményt, norma szerinti üzemanyag-felhasználást, NAV által közzétett üzemanyagárat és kilóméterenként 15 Ft általános személygépkocsi normaköltséget számol el
  • az autót használó fizetővendéglátó tevékenységet végez és erre a tevékenységre tételes átalányadózást, vagy mint egyéni vállalkozó, a kata szerinti adózást választotta
  • az autóra a magánszemély járművezető-oktatóként az oktatási célú használata miatt költséget számol el, és más nem számol el az autóra költséget, ráfordítást.

Cégautóadó alól mentesülő személygépjárművek

A cégautóadó alóli mentességet élvez a megkülönböztetett jelzést adó készülékkel jogszabály előírásainak megfelelően felszerelt személygépkocsi. Ezen kívül is vannak még mentesülő esetek, a teljesség igénye nélkül néhány:

  • az az autó, amelyet az egyházi jogi személy elsődlegesen vallási vagy azzal közvetlenül összefüggő más tevékenysége ellátásához használ
  • a halottszállításra használt személygépkocsi
  • az egészségbiztosítási szerv által jogszabály alapján finanszírozott háziorvosi vagy házi gyermekorvosi tevékenység ellátáshoz használt személygépkocsi
  • betegségmegelőző, vagy gyógyító céllal, szociális céllal, egészségkárosodott, hátrányos helyzetűek segítésére létrehozott alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, nonprofit társaság súlyosan fogyatékos személyek, magasabb összegű családi pótlékra jogosító látási, hallási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos vagy autista személyek rendszeres szállítására  üzemeltetett személygépkocsija
  • a személygépkocsi-kereskedelemmel üzletszerűen foglalkozó személy vagy szervezet által beszerzett személygépkocsi, amit továbbértékesítésre szereztek be.