Tipikusan év vége felé (karácsonyi ajándék, extra juttatás), vagy az új gazdasági év elején jutalmazzák a vállalkozások az arra érdemes dolgozóikat. A jutalmazás – ha önkéntes pénztártag a dolgozó – történhet pénztári befizetés révén is, ennek egyes módjait és azok költségvonzatait tekintjük át cikkünkben.

Az önkéntes pénztárak szerepe

Az önkéntes nyugdíjpénztárak célja, hogy spórolási lehetőséget jelentsenek a munkavállalók számára, saját elhatározásuk alapján. A munkáltatók szintén hozzájárulhatnak az önkéntes nyugdíjpénztári számlához, kedvezményes adózással havonta a minimálbér 50%-áig. (2013-ban 49 000 Ft/ hó, 2014-ben 50 750 Ft/hó). Az egészségpénztárakba v. önsegélyező pénztárakba is teljesíthet befizetést a munkáltató, béren kívüli juttatásnak minősül az aktuális minimálbér 30%-áig terjedő összeg

Hogyan lehet a jutalmazás eszköze a pénztári befizetés?

A munkáltató adhat adományt az egyéni számlára, akár rendszeresen, akár alkalmilag is. Ha rendszeres juttatásként használja a vállalkozás, akkor akár több dolgozónak és differenciált összeget is lehet nyújtani ebben a formában. A differenciált összegnek azért van jelentősége, mert pl. a cafeteria juttatás (munkáltatói hozzájárulás) egyforma összegben nyújtható csak a kijelölt dolgozói körnek.

Nemcsak rendszeresen, hanem egyszeri jutalomként is juttatható adomány egyéni számlára. Az egyéni számlára adott egyszeres adományt sok esetben használják bizonyos teljesítményhez kötött jutalomként vagy a nyugdíj előtti elismerő jutalmazásra.

A juttatás költségvonzata

A juttatás előnyösebb a vállalkozás számára, mint a pénztártag dolgozónak, ugyanis a vállalkozás számára nem bér és személyi jellegű kifizetés, tehát nem terheli SZJA, TB fizetési kötelezettség, elszámolható ráfordításként, nem társasági adóalap módosító tétel. A dolgozó részéről már kevésbé pozitív a megítélése, ugyanis 33,54 % adó – és járulékkötelezettség terheli. Amiért mégis megéri a munkavállalói oldalon: az adóból visszaigényelhető az adomány 20%-a.

Támogatás (juttatás) célzott szolgáltatásokra

A vállalkozás kiválaszthat bizonyos munkavállalói csoportot, akiknek szerződésben meghatározott célra támogatást nyújthat.  Ez a juttatási forma a támogatás célzott szolgáltatásokra.  Az összeg után fizetendő kötelezettségek szempontjából béren kívüli juttatásként viselkedik, de az 500 ezer forintos éves béren kívüli juttatások keretösszegébe nem tartozik bele.

A támogatás külön keretösszeggel rendelkezik, amely a pénztártag dolgozói létszámnak és az éppen aktuális minimálbérnek a szorzata. Adható például szűrővizsgálatokra vagy a szemüvegesek szemészeti vizsgálatára. Alkalmas arra is, hogy ha valamilyen egészségkárosító hatásnak vannak kitéve a dolgozók, pl. nagy zajban dolgoznak, akkor az ennek megfelelő egészségmegóvó vizsgálat (hallásvizsgálat) is fizethető belőle.

A minimálbérhez kötött juttatások összege emelkedett 2014-től, mert a minimálbér is emelkedett, 101 500 Ft-ra változik.