A munkavállalót megillető juttatások típusa a megszűnés jogcímének függvénye. A juttatások eltérőek lehetnek, de mindegyik esetnél közös, hogy a ki nem vett szabadság pénzbeli megváltására jogosult a munkavállaló.

Munkáltató felmondása

A munkáltató felmondása esetén járhat végkielégítés, de nem automatikusan. Függ attól, hogy milyen ok miatt szűnt meg a munkaviszony, és hogy mennyi időt töltött a munkaviszonyban a munkavállaló. A felmondási idő 30 nap, ez hosszabbodik a munkaviszonyban töltött idővel arányosan. A felmondási idő legalább felére mentesíteni kell a dolgozót a munkavégzés alól. A munkavégzés alóli felmentés idejére távolléti díjat kell fizetni a munkavállalónak. Amennyiben munkabérre egyébként nem lenne jogosult a munkavállaló, pl. keresőképtelen beteg, akkor nem illeti meg a távolléti díj.

Munkavállaló felmondása esetén fizetendő juttatások

A munkavállaló felmondása esetén nem jár végkielégítés. A dolgozó a felmondási időt köteles munkában tölteni, ha a munkáltató így kéri. A felmondási idő hossza 30 nap. Ha keresőképtelen lesz a felmondási idő alatt a munkavállaló, akkor a keresőképtelen idő is a felmondási idő része lesz, nem hosszabbodik meg ezzel az idővel.

Közös megegyezés

A munkavállaló ebben az esetben nem tarthat igényt végkielégítésre, de a felek szabadon megállapodhatnak annak fizetésében is. A felmondási idő ilyenkor nem alkalmazható fogalom, de megállapodhatnak a felek abban, hogy csak x hónap múlva szűnik meg a dolgozó munkaviszonya, és a munkavégzés alól felmentést kap.

Munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén fizetendő juttatások

Jogutód nélküli megszűnéskor nincsenek felmondási tilalmak, annak a munkavállalónak is megszűnik a munkaviszonya, aki egyébként felmondási tilalom alatt áll. A munkavállalót a munkáltató felmondása esetén járó távolléti díj illeti meg a felmentés idejére. Végkielégítés szintén megilleti a dolgozót.

Munkáltató személyében bekövetkező változás

Ebben az esetben a munkaviszony megszűnésének jogkövetkezményei csak akkor érvényesek, ha az átvevő munkáltató nem áll az Mt. hatálya alatt. Ekkor a munkavállalót a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén megillető juttatások illetik meg.

Határozott idő lejárta után vannak-e fizetendő juttatások?

Az Mt. nem ír elő a munkáltató számára fizetendő juttatást erre az esetre, de a felek megállapodhatnak ettől eltérően, amelynek jogi akadálya nincs.

Több foglalkoztatós munkaviszony megszűnése

Ha több munkáltató egy szerződés aláírásával alkalmaz egy munkavállalót, akkor megosztva viselhetik a foglalkoztatás terheit. Tulajdonosi kapcsolat, üzleti kapcsolat vagy azonos telephely indokolhatja az ilyen típusú munkaviszony létrejöttét. Ha a munkáltatók száma lecsökken egyre, akkor a munkaviszony megszűnik. Ekkor a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének esetét kell alapul venni a járandóságok kifizetésekor. Végkielégítés és a felmentési időre járó távolléti díj is megilleti a munkavállalót.

Munkakörmegosztás

A munkakörmegosztás esetén legalább két dolgozó lát el egy munkakört. Ha a munkavállalók száma egy főre csökken, akkor a munkaviszony megszűnik. A munkáltató annyi időre járó távolléti díjat fizet a munkavállalónak, amennyi akkor járna, ha a munkáltató mondott volna fel. A végkielégítés ugyanezen eset alapján jár.