A kamat lényeges eleme a kölcsönszerződésnek, ez a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás. A kölcsönügyletek általános szabályozását a Ptk. tartalmazza.A kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós pedig a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a visszafizetésre és kamat fizetésére kötelezett.

Magánszemélyek kölcsönnyújtása

A magánszemélyek üzletszerű kölcsönnyújtását tiltják a jogszabályok, így a magánkölcsönben nincs üzletszerűség. Üzletszerűen a pénzintézetek kölcsönnyújtási tevékenysége működik.

Magánszemélyek kölcsönnyújtása során más az adózás, ha nem áll fenn jogviszony a felek között, mint amikor fennáll bármilyen jogviszony.

Ha fennáll a jogviszony, akkor arra tekintettel kell megállapítani az adóztatható bevétel (azaz a kamat) jogcímét.

Tagi kölcsön

A tagi kölcsön kiváltja a külső források bevonását, és azok költségeit, a bankhitel kamatát, vagy a bankhitel egyéb költségeit. A forráshiányos gazdasági társaságok tagjai saját jövedelmük révén tudnak segítséget nyújtani a társaságnak.

Kamat a tagi kölcsön után

A tag által a vállalkozásnak nyújtott kölcsön kamata az SZJA-trv. alapján nem minősül kamatjövedelemnek. A jövedelmet a felek közt fennálló jogviszony alapján kell minősíteni. Ha a tag nem minősül vezető tisztségviselőnek, vagy személyesen közreműködő tagnak, akkor a jövedelem, azaz a kamat a tagi jogviszonnyal összefüggésben illeti meg a magánszemélyt. Ekkor a kamat egyéb jövedelem lesz, amely után 15% SZJA és SZOCHO fizetendő a kifizető által.

Amennyiben a kölcsönt nyújtó tag vezető tisztségviselő, munkavállaló vagy a társaság tevékenységében személyesen közreműködő magánszemély, akkor a kamat nem egyéb jövedelem, hanem önálló tevékenységből származó adó- és járulékköteles jövedelem lesz.

A tagi kölcsönt nyújtó magánszemély el is engedheti a követelést, ekkor a kölcsönbe vevőnél meg kell vizsgálni, hogy fennáll –e  illetékfizetési kötelezettség.

Kamat a magánszemélytől magánszemélynek nyújtott kölcsönnél

A tagi kölcsön esetétől teljesen függetlenül megvizsgálható az az eset is, amikor a magánszemély egy másik magánszemély részére nyújt kölcsönt, és kamatot számol fel. A kamat a magánszemély egyéb jövedelme lesz. Egyéb jövedelem ugyanis minden olyan bevétel, amelynek adókötelezettségére az SZJA-trv. nem tartalmaz egyéb rendelkezést.

Az összevont adóalap kiszámításakor figyelembe kell venni azt a korrekciós szabályt, mi szerint amennyiben a jövedelem után a magánszemélynek szociális hozzájárulási adót kell fizetnie, 2022. évben a jövedelem 89%-át kell figyelembe venni jövedelemként.