A vállalkozásnál elszámolt költségek, ráfordítások csökkentik az eredményt, de a kapott támogatás összegét egyéb bevételek között csak pénzmozgáshoz, illetve elszámoláshoz kötötten lehetett kimutatni a korábbi szabályozás szerint. Az idei évtől élő szabályozás alapján a jogszabályi előíráson, szerződésen, megállapodáson alapuló, költségek vagy ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások várható összegét ki lehet mutatni az egyéb bevételekkel szemben, ha bizonyítani lehet, hogy a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket teljesíteni tudja a cég, valószínűsíthető, hogy a támogatást is meg fogja kapni.

Támogatások csoportosítása

 A támogatásokat csoportosíthatjuk formájuk szerint. Így megkülönböztetünk pénzbeli támogatást, ellenérték nélküli eszközátadást, ellenérték nélkül nyújtott szolgáltatást és ellenérték nélkül átvállalt kötelezettséget. A juttatás a jogcíme szerint lehet adomány, vagy támogatás (jogszabály alapján nyújtott vagy egyéb támogatás). A juttatást költségek ellentételezésére, vagy fejlesztési célra lehet nyújtani, illetve lehet végleges pénzeszközátadás is.

A kapott támogatás, mint egyéb bevétel

A költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás egyéb bevétel lesz. Ide tartozik a visszafizetési kötelezettség nélkül, államközi szerződés vagy egyéb szerződés alapján külföldi szervezettől kapott támogatás, juttatás. Feltétele, hogy a tárgyévhez, vagy azt megelőző üzleti évhez kapcsolódjon, és a mérlegkészítés időpontjáig rendezésre kerüljön, vagy a szerződés alapján a mérlegkészítés időpontjáig a támogatással való elszámolás rendeződjön. A juttatás nyújtója lehet belföldi/külföldi gazdálkodó, természetes személy, vagy külföldi szervezet.

Egyéb bevétel az adóhatóságtól, más –jogszabályban meghatározott –szervezettől kapott, a mérlegkészítés napjáig igényelt támogatás, juttatás.

Amennyiben egy harmadik személy ellentételezés nélkül tartozást vállal át, és ehhez nem kapcsolódik beszerzett eszköz, akkor az átvállalt kötelezettség szerződésben meghatározott összege egyéb bevétel lesz.

Támogatás lehet a térítés nélkül kapott szolgáltatás is, amelynek a piaci értékét egyéb bevételként kell kimutatni. Ha a jogszabály a piaci értéktől eltérő értéket határoz meg, akkor a jogszabály szerinti érték lesz az egyéb bevétel.

Halasztott bevétel

Halasztott bevételként el kell határolni az egyéb bevételként elszámolt támogatást, ha az fejlesztési célra kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz. Szintén elhatárolás lesz a térítés nélkül átvett

  • az ajándékként kapott,
  • a hagyatékként kapott
  • és a részesedésnek és értékpapírnak nem minősülő

eszközök piaci értéke. Amennyiben a jogszabály máshogyan rendelkezik, akkor a jogszabályban meghatározott módon számított értéket kell figyelembe venni, a piaci érték helyett.

A harmadik személy által átvállalt tartozás értékét is el kell határolni halasztott bevételként, ha ellentételezés nélkül vállalta át, és ha az részesedésnek, értékpapírnak nem minősülő beszerzett eszközhöz kapcsolódik. Az átvállalt tartozás értékét maximum az eszköz könyv szerinti értékének összegéig lehet elszámolni.