A 2019-től hatályos T/2931. sz. adócsomag a katás adózók számára több pontosító, jogtechnikai jellegű változtatást tartalmaz, de van néhány könnyítő rendelkezése is.

A Tao-ról áttérő katás adózók

A társasági adóról áttérő katás adózók kettős adóztatásának elkerülése érdekében találunk egy módosítást az adócsomagban. A jelenlegi szabályozás alapján a tao – alanyiság ideje alatt teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás akkor is része az adózás előtti eredménynek, ha nem folyt be az ellenértéke az adott üzleti évben. (Számviteli trv. 15. par. 7. bek.) Ha az adott társasághoz a kata adózás előtti utolsó tao hatálya alá tartozó évben nem folyt be minden ellenérték a vevőitől, akkor az a katás időszak alatt is tao-köteles jövedelem lesz, amennyiben akkor folyik be.

Ez jelenleg kettős adóterhelést jelent. A kata-trv. alapján bármilyen jogcímen vagy formában befolyt vagyoni érték a kisadózó vállalkozás bevételének számít.

A módosítás alapján a jövő évtől nem kell a katás adózók bevételének tekinteni azt a bevételt, ami a Tao. trv. alapján a társasági adó alapja.

Az ilyen bevételt fel kell tüntetni a kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartásában, azzal a megjegyzéssel, hogy az a tao alapját képezi.

 

Tanulmányok szüneteltetése

Azok a katás adózók, akik belföldön vagy egy EGT-tagállamban, illetve Svájcban folytatnak nappali felsőoktatási vagy középoktatási tanulmányokat, fizethetik az 50 ezer forint helyett a 25 ezres adót. Jövő évtől már az is választhatja a 25 ezres terhet, aki az előzőekben említett tanulmányokat szünetelteti. Ez az adózó 25. életéve betöltéséig választható.

 

Támogatások

Egy átmeneti rendelkezés alapján a fiatal mezőgazdasági termelők részére a 2016-18 időszak alatt pályázat útján nyújtott támogatások is költség fedezetére, fejlesztési célra adott támogatásnak minősülnek. Így nem jelentik a katás bevételek részért.

 

12 milliós értékhatár

Az alanyi adómentesség határa 2019-től 12 millió forintra emelkedik. Ez a módosítás nem a Katv. része, hanem az áfatrv. szabályai között szerepel. Ugyanakkor érinti a katás adózók nagy részét. Két évig fontos volt figyelniük a kisadózóknak arra, hogy a Katv. szerinti 40%-os adót 2017-től a 12 millió forintot meghaladó bevételekre kell megfizetni, miközben az alanyi adómentességből a 8 millió forint elérése után esik ki az adózó. Az ezt megelőző időszakban mindkét értékhatár 6 millió forint volt. A változtatás gazdaságfehérítő hatással is járhat. A 8 és 12 millió forintos bevétel közti sávban lévő adózók visszatérhetnek az alanyi adómentesség alá (ha 2019-re is így prognosztizálják a bevételüket). Még akkor is igaz ez, ha erre a kétéves szabály szerint nem lenne lehetőségük.