A kényszertörlés elrendelésére olyankor kerül sor, ha egy céget a Cégbíróság törölni kíván a nyilvántartásából, és ezzel együtt a gazdasági életből is. Kezdeményezheti az adóhatóság is, de akár végelszámolás is átfordulhat kényszertörlésbe.

Miért indulhat meg az eljárás?

Kényszertörlés többféle eset következménye lehet:

  • törvénysértő működés
  • fantomcég
  • kiüresedett cég
  • fizetésképtelen, működésképtelen cég
  • vagyonnal nem rendelkező cég.

Az eljárás megindítása

Az adóhatóság is kezdeményezheti az eljárást, amennyiben a cég nem tesz eleget a beszámoló megküldésére vonatkozó kötelezettségének, illetve ha a cég adószámát törlik, és ezért meg kívánja szüntetni a céget. Végelszámolás esetén akkor kerül sor kényszertörlésre, ha 3 éven belül nem fejeződik be a végelszámolás és nem adott be törlésre vonatkozó kérelmet a cég. Ha jogutód nélküli megszűnést előidéző ok alakult ki, és nincs lehetőség végelszámolásra, szintén kényszertörlés a következmény.

Ha törvényességi felügyeleti eljárást folytatnak a cégnél és nem történik pozitív változás a törvényes működés irányában, akkor a cégbíróság elrendelheti a kényszertörlési eljárást.

A Cégközlönyben közzé kell tenni az eljárás megindítását, ezzel együtt a közzététel napja lesz az eljárás kezdő napja is.

Mit lehet tenni, ha elrendelik a kényszertörlést?

Az eljárást elrendelő végzés ellen még fellebbezhet a cég, van helye felülvizsgálatnak, de amennyiben ez nem történik meg, nem lehet visszafordítani az eljárást. Ezért is fontos, hogy a cég székhelyén minden iratot átvegyen valaki, ugyanis amennyiben a cégbíróság levelét nem veszik át, – a vezetők, és tulajdonosok tudta nélkül is – jogerőre emelkedik a kényszertörlés. Ha azonban a levélben leírt mulasztást pótolja a cég, és ezt meg is válaszolja a cégbíróságnak, azonnal leállítják az eljárást.

Mi történik az eljárás alatt?

A cégbíróság információkat gyűjt a cég pénzügyi helyzetéről, valamint vagyonfelmérést végez, amely során szervezeteket keres meg, illetve nyilvántartásokba tekint be. A vezető tisztségviselők és tagok részére felhívást intéz, hogy a cég vagyonával és kötelezettségeivel kapcsolatos információkat adják át.

Következmények

Az eljárás ideje alatt már nem folytathat a cég üzletszerű gazdasági tevékenységet, nem alakulhat át, nem egyesülhet és nem válhat szét. A cég képviselőjére is vonatkoznak tiltások: nem tehet jognyilatkozatot a cég vagyonával kapcsolatosan, és gondoskodnia kell a hitelezői igények kielégítéséről.

A cég nevét, rövidített nevét „kényszertörlés alatt” vagy „kt.a.” jelzővel kell használni..

Mi lesz a munkavállalókkal?

A közzétételt követő 60. napig be kell jelenteni a cégbíróság részére a bérköveteléseket. Az eljárás induló napjáig esedékes béreket 20 napon belül a bérszámfejtés kiszámolja és ki is kell azt fizetni. Ha ez nem történik meg, és nem rendelhetnek el felszámolási eljárást, akkor bérgarancia biztost jelölnek ki, aki támogatást igényel a Bérgarancia Alapból.