A keresőképtelenség időszakára táppénzre vagy betegszabadságra lehet jogosult a munkavállaló. Hány nap lehet a keresőképtelenség időszaka a két ellátásban?

Betegszabadság – 15 nap

A betegszabadságról az Mt. rendelkezik. Munkavállalók és a munkaviszony jellegű jogviszonyban dolgozók is jogosultak lehetnek betegszabadságra. Saját betegség esetén vehető igénybe, évenként a keresőképtelenség első 15 napjára. Ha nem teljes évet dolgozik a munkavállaló az adott munkaviszonyban, akkor arányosítani kell a 15 napot.

A következő esetek kivételek, itt nem jár a keresőképtelenség első 15 napjára betegszabadság:

  • üzemi baleset
  • foglalkozási betegség
  • veszélyeztetett terhesség.

Ezekben az esetekben baleseti táppénz, táppénz jár már az első 15 napra is.

Több munkaviszony esetén, vagy több munkaviszony jellegű jogviszony esetén több helyről is járhat a betegszabadság, ilyenkor minden jogviszonyban külön állapítják meg azt.

Táppénz

A táppénzről nem az Mt., hanem a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. trv. rendelkezik. Táppénzt nemcsak a keresőképtelen munkavállaló, hanem a biztosítottnak minősülő megbízott, az egyéni vállalkozó, valamint a társas vállalkozó is kaphat, ha kötelezve van a 3 % pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére.

Érdekesség, hogy a nyugdíjas munkavállalót is megilleti betegszabadság, de nem jogosult táppénzre, mert nem fizet 3 % pénzbeli egészségbiztosítási járulékot.

Ha egy időben több jogviszonyból is jogosult a keresőképtelen személy táppénzre, akkor  minden jogviszonyban külön kell megállapítani

  • a jogosultságot,
  • az időtartamot,
  • az ellátás mértékét
  • és az ellátás összegét.

Ez akkor is igaz, ha ugyanannál a foglalkoztatónál áll fenn több jogviszony.

Ha jogosult betegszabadságra is a magánszemély, akkor a táppénz csak a betegszabadságot követően jár. Ha nincs jogosultsága betegszabadságra, akkor a keresőképtelenség első napjától táppénz jár.

Táppénz időtartama

Addig jogosult táppénzre a biztosított, míg fennáll a biztosítási jogviszonya, a keresőképtelenség időtartamára. Az időszak azonban maximálva van: legfeljebb a keresőképtelenség 1. napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosítási időszak alatt a biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra, de 1 év időtartamra maximum.

Nincs korlát a biztosítási jogviszony tartamát tekintve abban az esetben, ha a 18 év betöltése előtt válik a személy keresőképtelenné, vagy iskolai tanulmányainak megszűnése után 180 napon belül válik biztosítottá és a keresőképtelenségig megszakítás nélkül biztosított marad.