2013 óta mulasztási bírsággal sújtható az az egyéni vállalkozó, cég, vagy áfafizetésre kötelezett magánszemély, aki a készpénzforgalom korlátozásáról szóló rendelkezés megsértésével 1,5 millió forintnál nagyobb összeget fizet ki készpénzben.

Mulasztási bírság

A korlátot átlépő készpénzforgalom esetén nemcsak az összeg kifizetője, hanem az elfogadó is büntethető. A büntetés –mulasztási bírság-  a korlát feletti összeg 1/5-e lehet.

Mit kell összeszámítani?

Az értékhatárba nemcsak egyszeri ügylet számít bele, hanem az egy naptári hónapban, a két fél között teljesített valamennyi kifizetés, az áfával növelt ellenérték alapján.

A foglalóként adott összeg beleszámít az ellenértékbe. Ha a foglaló mellett egyéb, az ellenértékbe beszámító összeg is rendezésre kerül, akkor összeszámítandóak az adott hónapban, az egy szerződéshez tartozó ügyletek. A részletfizetésnél az adott naptári hónapon túl fizetett összegeket nem kell beszámítani.

A készpénzellenes harc egyik eleme volt korábban a korlát 500 ezer forintra csökkentésének terve, de ezt egyelőre nem emelték jogszabályba.

Készpénzforgalom korlátozása alá eső adózók

A készpénzforgalom korlátozása csak a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózókra vonatkozik, és az ő esetükben is csak

  • a vállalkozási tevékenységhez és
  • az azokat szolgáló ügyletekhez

kapcsolódó pénzmozgásokra.

Kik kötelezettek számlanyitásra?

Az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek, a cégek és az egyéni vállalkozók is kötelezettek pénzforgalmi számla nyitására.

Milyen kivételek akadnak?

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló trv. alapján nem számít pénzforgalmi szolgáltatásnak a fizető és a kedvezményezett közötti közvetlen, közvetítő nélküli, bankjeggyel és érmével történő fizetési művelet. Ebből levezethetjük, mi minősül készpénzfizetésnek. Ha legalább az egyik félnél megvalósul a bankszámlán történő jóváírás illetve terhelés

Az ügyfél bankszámlájára készpénzátutalási megbízással, vagyis sárga csekkel feladott készpénz nem minősül készpénzfizetésnek. Szintén nem korlátozott az sem, ha valaki a számlavezető banknál fizet be készpénzt. A banknak adott rendelkezés alapján az adózó bankszámlájáról is korlátozás nélkül juthat készpénzhez a másik fél.

Egy áfa fizetésre kötelezett egyéni vállalkozó a saját részére beszerzett termékre is kifizethet készpénzben 1,5 millió forintnál nagyobb összeget, mert az ilyen termékvásárlásnál nem áll fenn a pénzforgalmi számláról történő fizetési kötelezettség.

Készpénzforgalom csökkentése részben utalással

Az egyes fizetendő tételek akár meg is oszthatóak, tehát ha egy részt készpénzzel, a fennmaradó részt pedig átutalással teljesíti az adózó, akkor az átutalással fizetett összegnél a szankcionálást nem kell figyelembe venni.

A korlátozás bevezetésekor jelent meg cikkünk a változásról.