A ki nem adott szabadság nem évül el, ezért, ha a regenerálódásra szánt szabadságot nem használja ki a dolgozó, akkor pénzben is meg lehet azt váltani. Azonban a pénzbeli megváltásnak is vannak jogszabály által adott korlátai.

A  cikkben összefoglaltuk, hogyan kell a feleknek eljárni, ha az éves szabadságnak „bent marad” egy része.

A ki nem adott szabadság megváltására csak korlátozottan van lehetőség. Pénzben megváltani csak a munkaviszony megszüntetésével összefüggésben van mód.

Munkaviszony megszüntetés

Amennyiben a dolgozó szünteti meg a munkaviszonyt, akkor a felmondási idő teljes hosszára ki lehet adni a szabadságot. A munkáltató felmondása esetén a szabadságot csak a ledolgoztatható időre lehet kiadni, a munkavégzés alóli felmentés idejére nem. A dolgozói felmondásnál így a ki nem adott szabadság pénzbeli megváltása csak a fennmaradó, ki nem adott szabadságrésznél szükséges. Munkáltatói felmondásnál is pénzben kell kifizetni a szabadság ki nem adott részét.

Nem mindig váltható meg a ki nem adott szabadság

A munkáltató, miután megváltotta a dolgozói szabadságot, még nem dőlhet hátra, mert jó, ha tisztában van azzal, hogy ez a megoldás csak a Munka Törvénykönyvében leírt kivételes esetekben járható út.

A dolgozó és a munkáltató nem állapodhatnak meg abban, hogy pénzben váltja meg a szabadságot a munkáltató, mert ez az egyezség érvénytelen lesz.

Dolgozó visszahívása szabadságról

Ha kiadja ugyan a munkáltató a szabadságot, de vissza kell hívnia a dolgozót kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén, akkor az anyagi kötelezettséget jelenthet a számára. Az ilyen esetekben a dolgozónak meg kell jelennie a munkavégzés helyén, de a szabadság kiadás időpontjának módosításával kapcsolatos felmerült költségeit, kárát meg kell, hogy térítse a munkáltató. A szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre történő utazás ideje nem számíthat bele a dolgozó szabadságába.

Nem érdemes megbízási szerződést kötni a szabadság idejére

A szabadságon lévő dolgozót sokszor megbízási jogviszonnyal foglalkoztatják a szabadság alatt. Ez színlelt foglalkoztatás és az ilyen megállapodást érvénytelenné nyilvánítják egy ellenőrzés során. A megbízási jogviszony alatt végzett munkát ekkor hozzászámítják a munkaviszonyban végzett munkához.

Keressen helyettesítőt!

Ha más megoldás nincs a szabadság kiadására, akkor el kell gondolkoznia a munkáltatónak a helyettesítéshez atipikus foglalkoztatáson. Alkalmi munkavégzés, egyszerűsített foglalkoztatás is megoldást nyújthat. Ekkor is figyelni kell arra, hogy a dolgozó a szabadság alatt nem visszafoglalkoztatható atipikus munkaszerződéssel.