A kismama visszatérése sok esetben jár extra költségekkel a munkáltatók számára, és emiatt gyakran igyekeznek trükkökkel kibújni a kötelezettségek alól. Vannak azonban olyan kötelezettségek, amelyekről nem ajánlott megfeledkezni, egy esetleges munkaügyi pert kockáztatva.

Kismama visszatérése jognyilatkozat alapján

A dolgozónak joga van fizetés nélküli szabadságot kérnie gyermekének gondozása céljából a gyermek három éves koráig, és ezt joga van megszüntetni is. A fizetés nélküli szabadság legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított 30. napon szűnik meg. Amennyiben jelzi a megszüntetési szándékát a munkavállaló, a munkáltató nem mérlegelhet. Nem mondhatja, hogy nincs lehetősége visszavenni a dolgozót, nem hagyhatja figyelmen kívül a jelzést.

Az, hogy létezik-e a régi munkakör, vagy tud-e más munkakört felajánlani a munkáltató, nem befolyásolhatja a fizetési szabadság megszüntetésének időpontját.

Bejelentés a fizetés nélküli szabadság igénybevétele előtt

A dolgozó kötelezettsége, hogy a fizetés nélküli szabadság igénybevételét minimum 15 nappal korábban jelezze. Erre például akkor is sor kerülhet, ha a kisgyermekes anyuka visszamegy ugyan dolgozni, de nem szereti a gyermeke a bölcsödét, és ő úgy dönt, hogy mégsem dolgozik tovább. A munkavállalónak joga van újra kérni a fizetés nélküli szabadságot, a gyermek három éves koráig. A munkáltatónak itt sincs mérlegelési joga.

Szabadság kivétele a kismama visszatérése után

A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. Amennyiben a munkavállalói oldalon felmerült ok miatt a szabadságot nem lehet kiadni az esedékesség évében, akkor az ok megszűnésétől számított 60 napon belül kell azt kiadni.

A munkavállaló legtöbbször a fizetés nélküli szabadság megszűnését követően kezdi el kivenni a felhalmozott szabadságot. Ezt a jogszabály alapján ki is kell adni a számára 60 napon belül. A szabadság kivehető több részletben, de mindenképp bele kell férnie a 60 napba.

A dolgozónak minden évben jár szabadság a munkában töltött idő alapján, amely alap- és pótszabadságból áll. Munkában töltött időnek számít a szülési szabadság és a szabadság is, valamint a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság.

A gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára és a szülési szabadság idejére is jár szabadság, sőt, akkor is jár, ha nem az anya, hanem az apa veszi igénybe a gyedet.

Nem a gyed első hat hónapjára jár a szabadság, hanem a gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára. Ebből következik, hogy nincs jelentősége annak, hogy az anya vagy az apa vette igénybe az ellátást.

Munkabér módosítása a kismama visszatérése után

A munkáltatónak a távollét megszűnését követően ajánlatot kell tennie a munkavállaló számára a munkabér módosítására. Ehhez az időközben, munkavállalóval azonos munkakörű dolgozók részére megvalósított átlagos béremelés mértékét kell figyelembe venni. Ennek hiányában a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves béremelés mértéke lesz az irányadó.

Részmunkaidős foglalkoztatás lehetősége

A dolgozó kérésére a gyermek 4 éves koráig, három vagy több gyermeket nevelő dolgozónál a gyermek hatéves koráig az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőt kell biztosítani. Amennyiben az a munkakör, amely a szerződésében szerepel, elérhető a dolgozó számára, akkor kötelesek őt akár részmunkaidőbe is visszavenni, ha így kéri. Ez jelenthet a munkáltatónak extra szervezési, egyeztetési feladatot, de kötelesek a napi 4 órás munkaidőt megadni, ha a dolgozó élni szeretne ezzel a lehetőséggel. Ettől eltérő részmunkaidő megállapodás kérdése.