A kivaalanyiság év közben több ok miatt is megszűnhet, például egyesülés, szétválás miatt, vagy eléri a 3 milliárd forintot a vállalkozás bevétele, vagy végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés indul. A 100 fős létszámhatár átlépése után sem adózhat tovább ebben a formában az adóalany.

Beszámoló készítési kötelezettség

A naptári év közbeni kivaalanyiság megszűnése beszámoló készítési kötelezettséggel jár. A kivaalanyiság megszűnésének napja, mint fordulónap, egy önálló üzleti évet zár. A lezárt üzleti évről beszámoló készül, amelyet letétbe kell helyezni a mérlegfordulónapot követő 5. hónap végéig.

Tao előleg bevallás

A tao-trv. alapján a kivaalanyiság megszűnésétől számított 60 napon belül az esedékességi időre eső összeg feltüntetése mellett a kivaalanyiság megszűnését követő naptól az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig terjedő időszak valamennyi teljes naptári negyedévére be kell vallani a társasági adó előleget és meg kell azt fizetni a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig. Példa: szeptember 30-án szűnik meg a kiva adózás a vállalkozásnál, ettől számított 60 napon belül, tehát november 30-ig kell bevallani társasági adó előleget 2019. IV. és 2020. I-II. negyedévére (1943 TAO nyomtatvány).

Mi lesz az adóelőleg alapja?

Amennyiben az utolsó adóév 12 hónapos volt, akkor a kivaalanyiság megszűnésének évében szerzett bevétel 0,25%-a. Egyéb esetben a működés naptári napjaiból számított éves összeg 0,25%-a.

Kiva bevallás

Amikor megszűnik a kivaalanyiság, az adózónak el kell számolnia a kivával, be kell nyújtania egy adóbevallást. A bevallás nyomtatványa a 19KIVA jelű. A határidő a mérlegfordulónapot követő 5. hónap utolsó napja.

Helyi adó elszámolás

Amennyiben év közben megszűnik az adóalanyiság, és a vállalkozás alkalmazta a helyi adókról szóló trv-ben leírt egyszerűsített adóalap megállapítást, akkor egy évközi bevallást kell benyújtania, ebben elszámolni a helyi iparűzési adót. A bevallás benyújtásának határideje a beszámoló készítésre nyitva álló határidővel egyezik meg. A tao-alanyiság időszakára is ebben a bevallásban kell bevallani a helyi iparűzési adóelőleget, a kivaalanyiság megszűnését követő naptól a követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időszakra.

Az adóelőleg összege a bevallással lefedett időszak naptári napjaiból 12 hónapos időszakra arányosított összeg. Ez alapján kell az előlegfizetési időszakban, egyenlő arányban bevallani az előleget. Arra az előlegfizetési időpontra, amelyre már vallott be adóelőleget a vállalkozó, nem kell adóelőleget bevallani.