A kivás adózók – a vészhelyzet miatt hozott könnyítő intézkedések jóvoltából – a március és június közti hónapokra nem kell, hogy adóalapnak tekintsék a személyi jellegű kifizetéseik összegét, ha a főtevékenységük olyan területhez tartozik, amelyet az ide vonatkozó kormányrendeletben felsoroltak.

Járulékkedvezmények a vészhelyzet alatt

A 47/2020. és 61/2020. kormányrendelet egyes ágazatok vállalkozásai számára adó- és járulékkedvezményeket biztosít. A kedvezmények vonatkoznak azon kivás adózók körére is, akik tényleges főtevékenységként végzik a megadott tevékenységeket, például szálláshely-szolgáltatás, utazásszervezés. A megadott 4 hónapban a kisvállalati adó alapjába nem tartoznak a személyi jellegű kifizetések.

A személyi jellegű kifizetések juttatására nemcsak munkaviszonyban, hanem megbízási jogviszonyban, bedolgozói jogviszonyban is sor kerülhet.

Mi számít személyi jellegű kifizetésnek a kivás adózók esetében?

Azon személyi jellegű ráfordítások minősülnek személyi jellegű kifizetéseknek, amelyek a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. trv. szerint járulékalapot képeznek. A tag esetében személyi jellegű kifizetésként a minimálbér 112,5%-át kell figyelembe venni, amennyiben ennél kevesebb a személyi jellegű ráfordítás. A kisvállalati adózók esetében személyi jellegű kifizetés a Szocho trv. 1. §-a alapján adott béren kívüli juttatás, és a Szocho trv. ugyanezen paragrafusa szerint béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatás.

A Tbj. trv. alapján járulékalapot képező jövedelem

az Szja trv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem,

  • a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezetnek fizetett tagdíj,
  • a szakképzési munkaszerződés alapján fizetett juttatás,
  • a felszolgálási dj,
  • a borravaló,
  • az ösztöndíjas foglalkoztatásban fizetett ösztöndíj,
  • és az itt felsoroltak hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér.

Mikor személyi jellegű kifizetés a megbízási díj?

Személyi jellegű kifizetésnek tekintendő a megbízási díj, ha járulékalapot képez. A járulékalapot nem képező megbízási díj nem személyi jellegű kifizetés, a kiva szabályai szerint nem képezi járulék alapját.

Megbízási jogviszonyban fizetett megbízási díj után akkor keletkezik járulékfizetési kötelezettség, ha a megbízott biztosítottá válik.

Bedolgozói jogviszony

A bedolgozói jogviszony a munkaviszony egyik típusa, ezért a bedolgozói jogviszonyban álló személy a Tbj. alapján biztosítottnak minősül. A bedolgozói díjazás személyi jellegű kifizetésnek számít, és így a kivás adózók esetében kiva adó alapot képez.

Szakképzési munkaszerződés

2020-tól a szakképző iskolai tanulmányokat folytató hallgató a szakképzési munkaszerződés alapján biztosítottá válik. Esetében járulékalapot képező jövedelem a szakképzési munkaszerződés alapján ténylegesen kifizetett pénzbeli juttatás. Ez személyi jellegű kifizetés.

A béren kívüli juttatások, egyes meghatározott juttatások személyi jellegű kifizetésnek minősülnek a kiva adózás szabályai alatt.