A 2016. szeptember 30-i adataik alapján egyes cégek kockázatos adózó minősítést kaphatnak, és erre érdemes figyelni a hátrányos következmények miatt. Néhány változás történt a minősítések feltételeiben, a cikkben ezeket mutatjuk be.

Negyedévente besorolás

A vizsgálatot az adóhatósági döntések, eljárási cselekmények és a cégbíróságtól kapott adatok alapján végzik, így történik a besorolás megbízható és kockázatos adózókra, illetve normál kategóriába. Negyedévente történik újraminősítés, 2016. január 1-e óta.

Nettó adókülönbözet

Változás a minősítésben, hogy az adókülönbözetre meghatározott feltétel teljesítését új módszerrel vizsgálják, Az adózó terhére megállapított adókülönbözetet nettósítják az adózó javára megállapított adókülönbözettel, és a nettó különbözetet hasonlítják össze az adóteljesítmény 3%-ával. Így nem kerülnek kockázatos adózó minősítés alá azok, akik jól állapították meg az adókötelezettség mértékét, de nem jó adónemre, vagy nem a megfelelő időszakra vallották be. A 2016-os év harmadik negyedévétől náluk ez kedvező változást jelenthet.

Változatos a megbízható adózói minősítésben

Szintén változást jelent, hogy a megbízható adózói minősítésnél az első két negyedévben minden adózóra vonatkozott a legalább három éves folyamatos működés (adózás) feltétele, azonban a harmadik negyedévtől már nem kell ezt teljesíteniük a nyilvánosan működő részvénytársaságoknak. Ez nem jelenti azt, hogy egyéb társaságoknak nem kellene figyelniük az első három év adózás történetére. A NAV ugyanis a megalakulástól figyeli őket és a kockázatos adózó minősítésbe könnyen beleeshetnek. A működés elején elkövetett mulasztás akár 5 évig is akadályozhatja, hogy megbízható adózói minősítést kapjon a cég.

Változatos a kockázatos adózó minősítésében

A kockázatos adózói minősítésben is változás történt, júliustól 3 új feltétel került be a szabályozásba. Ezek teljesülése esetén kockázatos adózó minősítést kaphat a cég:

  • kényszertörlési eljárás
  • tárgyév és az azt megelőző 5 évben a nettó adókülönbözet nagyobb, mint a tárgyévi adóteljesítmény 70%-a
  • az adózóra kirótt és a tárgyévet megelőző 2 évben esedékes mulasztási bírság összege nagyobb, mint a tárgyévi adóteljesítmény 70%-a.

Nem éri meg a kockázatos adózó státusz…

A kockázatos adózó minősítés hátrányokkal jár, ugyanis ha visszaigényelt adójuk van, akkor azt csak 75 napra kaphatják meg, a 45 vagy 30 napos feltétel teljesítése esetén is csak 75 napra kapják azt meg. A megbízható adózók jövőre 45, majd 2018-ban akár 30 napra is megkaphatják a visszaigényelt áfa összegét, egyéb külön feltételek teljesítése nélkül.

Értesítés a minősítésről

Értesítést akkor küldenek, ha egy adózó státuszában változás következett be, vagy ha először történt meg a cég minősítése.