A mindennapi életben gyakran előfordul, hogy magánszemély ad kölcsön pénzösszeget magánszemélynek. Ez a hitelnyújtás, a kamat megfizetésével együtt teljesen szabályos. Azonban vannak esetek, amelyek törvénytelenek, pl. az uzsorakamatos kölcsön. Érdemes az erre vonatkozó szabályokkal tisztában lenni, hiszen adózási vonzata is van az ilyen ügylet során kapott kamatnak.

Kölcsönszerződés

Egy kölcsönszerződés lényege, hogy az egyik fél egy meghatározott összeget fizet a másik félnek, aki ezt később visszafizeti, kamattal együtt. Előfordulhat, hogy a felek kifejezetten kikötik, hogy nem kerül sor kamat fizetésére, de az is lehet, hogy ez leírva nincs a szerződésben, viszont a szerződés céljából vagy körülményeiből ez következik. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy ilyen esetekben a hitelező megtagadhatja az összeg átadását, ha körülményeiben lényeges változás következik be, illetve ilyenkor vissza is követelheti a már átadott kölcsönösszeget.

Magánszemélyek közti kölcsönszerződés

Mivel bárki adhatja a kölcsönt, ezért akár magánszemélyek között is létrejöhet kölcsönszerződés. A korlátozásra ott számíthatunk, hogy rendszeresen, vagy üzletszerűen csak egy speciális kör adhat kölcsönt, akik csak jogi személyek lehetnek, és róluk a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezik. Egy másik korlátozás, – amely ugyan nem kapcsolódik magánszemélyekhez- hogy költségvetési szervek nem vehetnek fel pénzkölcsönt.

Nem pénzben történő kölcsönnyújtás

Ha pénz helyett más helyettesítő tárgyat ad az egyik fél a másiknak, és egy későbbi időpontban egy ugyanolyan, vagy hasonló dolgot kell visszaadnia, szintén lehet kamatot fizettetni, a kamatszámítás alapja az átadott tárgy átadáskori piaci értéke.

Kamat a Ptk. és az Szja-trv. szerint

Az Szja-trv. és a Ptk. szerinti kamat eltérhet egymástól. A Ptk. szerint a kamatot az adós az átvett pénz ideiglenes használatáért fizeti. Azonban az Szja-trv. szerinti kamatfogalomból hiányzik a magánszemélyek közti kölcsönadott összeg után fizetett kamat, a tagi kölcsön után fizetett kamat – bár itt vannak kivételek, az uzsorakamat és az alacsony adókulcsú államban bejegyzett jogi személy által fizetett kamat. Ezek az összegek vagy munkaviszonyból származó nem önálló vagy egyéb összevonandó jövedelemnek számítanak.  A késedelmi kamat sem kamat az Szja – trv. értelmezésében, hanem azzal a jövedelemmel kell együtt kezelni, amelyhez kapcsolódóan felszámolták, és kifizették.

Uzsorakamat

Ha kiszolgáltatott helyzetben lévő magánszemélyeknek uzsorakamatra adnak kölcsönt, akkor ezt a Ptk. érvénytelennek, azon belül semmisnek tekinti és vissza kell állítani az eredeti állapotot.  A már átadott pénzt vissza kell adnia az adósnak a hitelező részére, és a hitelező által már visszafizetett részösszeg is visszajár az adósnak. Az uzsorás szerződések bűncselekménynek számítanak.

Egyéni vállalkozók és a kölcsön

Az egyéni vállalkozó számláján jóváírt kamat és késedelmi kamat a vállalkozó bevétele, ha tevékenységével összefüggésben kapja. Ha a vállalkozó kap kölcsönt, akkor azt nem kell jövedelemként figyelembe venni.

Egyéni vállalkozó költsége lehet a felvett hitel, kölcsön után fizetett kamat, a tevékenységhez kapcsolódó késedelmi kamat. Az a kamat, amely tárgyi eszköz beszerzési árának részét képezi, nem költség. Nem lehet költségként leszámolni a felvett kölcsönre visszafizetett összeget, de az ilyen összeg csökkenti a vállalkozó adózás utáni jövedelmét.

Ha a vállalkozás pénzéből ad kölcsönt az egyéni vállalkozó, akkor azt a könyvelés költségként el nem számolható kiadásként és egyéb követelésként tartja nyilván.