A kft tagjai részére lehetséges a kölcsönnyújtás akkor is, ha munkaviszonyban álló tagról van szó és abban az esetben is, ha „csak tag” a tag, munkaviszony nélkül.

Az SZJA-trv. alapján a kölcsönként felvett összeg adómentes. Azt a vagyoni értéket ugyanis, amelyet a magánszemély köteles visszaszolgáltatni, nem kell a jövedelem kiszámításánál figyelembe venni. Azonban, ha nem kerül felszámításra legalább a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékével megegyező kamat, akkor jövedelem keletkezik: kamatkedvezményből származó jövedelem. Amennyiben kisebb mértékű kamatot fizet a tag, de bizonyítják a felek, hogy a felszámított kamat megfelel a szokásos piaci kamatnak, akkor nem keletkezik jövedelem a kamatkedvezményből.

Kamatkedvezményből származó jövedelem számítása

A jövedelem a szokásos piaci kamatnak, illetve a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értékének azon része, amellyel magasabb, mint a szerződésben szereplő kamat. A fennálló tartozás egészére számítandó a kamatkedvezmény.

Kifizető adókötelezettsége kölcsönnyújtás esetén

A kamatkedvezményből származó jövedelem után a tag nem fizet adót, csak a kifizető. A kifizető adókötelezettsége a kamatkedvezmény 1,18-szorosa után

  • 15% szja
  • és 15,5% szocho.

Az szjat és a szochot évenként kell megfizetni, az év utolsó napjára kell megállapítani. A kötelezettségeket az adott hónapot követő hó 12. napjáig kell megfizetni, és bevallani a 08-as nyomtatványon.

Kölcsönnyújtás a kft tagjainak, adómentesen

A kft-vel munkaviszonyban álló tagok esetében lehetséges adókötelezettség nélkül is kamatmentes hitelt adni.

Amennyiben lakáscélú hitelként kerül az összeg folyósításra, nem kell a kamatkedvezmény miatt adókötelezettséget megállapítani. Ez a folyósítás évét megelőző 4 évben lakáscélú hitelként folyósított összegekkel együtt a 10 millió forintnál nem magasabb összegű, kamatmentes vagy kedvezményes kamattal adott kölcsön esetében érvényes. A hitelt a munkáltató hitelintézet vagy a MÁK útján nyújthatja. A hitelt adhatják saját lakás építéséhez, építtetéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, vagy a felsorolt célokból hitelintézettől, korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez.

Munkabérelőleg

Az olyan kamatmentes vagy kedvezményes kamattal adott munkabérelőlegnél szintén nem kell kamatkedvezményt megállapítani, ahol a folyósítás maximum 6 havi visszafizetési kötelezettséggel valósul meg, legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének 5-szöröse lehet az értéke

A munkáltató egy már a fentiek szerint folyósított munkabérelőleg visszafizetése előtt nem folyósítható adómentesen újabb ilyen előleget ugyanazon dolgozónak.

A munkabérelőleg adómentessége szintén csak munkaviszonyban álló tagnál alkalmazható.

Kölcsönnyújtás nem munkaviszonyban álló tag részére

Ha nem áll munkaviszonyban a tag, akkor legalább a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékpont mértékű kamat számítandó fel, vagy a bizonyítható, ennél alacsonyabb piaci kamat. Ennek hiányában teljesítenie kell a kft-nek a kamatkedvezmény miatt kötelezettségeket (szja és szocho).

Kölcsön elengedése

Amennyiben a kft. elengedi a tagjának a kölcsönt, vagy annak egy részét, akkor az elengedett tartozás a magánszemélynek a kft-vel fennálló jogviszonyából származó adóköteles jövedelme lesz.