A kölcsönzött munkaerő számára nem mindig egyértelmű, hogy várandóssága esetén milyen jogok illetik meg. Vonatkozik-e rá a felmondási védelem, vagy elküldheti-e őt a kölcsönvevő, vagy a kölcsönbeadó.

Ki a kölcsönzött munkaerő?

A Munka Törvénykönyve XVI. fejezete foglalkozik a munkaerő-kölcsönzés témájával.

A munkaerő-kölcsönzés az a tevékenység, amelynek során a kölcsönbeadó a munkavállalóját ellenérték fejében munkavégzésre ideiglenesen átengedi a kölcsönvevőnek. A kölcsönzött munkavállaló a kölcsönbeadóval áll munkaviszonyban, kölcsönzés céljából, és vele szemben a kölcsönzés alatt a munkáltatói jogokat a kölcsönbeadó és kölcsönvevő megosztva gyakorolja.

A kikölcsönzés időszakának is jelentősége van, ez nem azonos a munkaviszony időszakával. A munkaviszonyt a dolgozó a kölcsönbeadóval köti meg, a kikölcsönzés időszaka az az időszak, amely alatt a szóban forgó dolgozó a kölcsönvevőnél dolgozik.

Általános felmondási védelem

A felmondási védelem esetei között tartja számon a Munka Törvénykönyve a várandósság esetét, a munkaviszony nem szüntethető meg felmondással várandósság alatt, a szülési szabadság alatt, a gyermek gondozása alatt igénybe vett fizetés nélküli szabadság alatt.

A kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó eltérő megállapodások között nem szerepel a felmondási védelem, ezért ez ugyanúgy vonatkozik a kölcsönzött munkavállalókra is.

Kölcsönzött munkaerő kölcsönzésének megszüntetése

Előfordulhat, hogy egyes kölcsönvevők egy idő után már nem tartanak igényt a kölcsönzött munkavállalókra, ezért visszairányítják őket a kölcsönbeadóhoz. A kikölcsönzést megszüntetheti a kölcsönvevő, de ez nem azonos a munkaviszony megszüntetésével. A kikölcsönzött munkavállaló a kölcsönvevőnél végzi a munkát, és ezért érezheti úgy ilyenkor, hogy nincs szükség a munkájára.

Munkaviszony megszüntetés lehetősége

Munkaviszony megszüntetés joga csak a kölcsönbeadónál van. A kölcsönvevő tehát visszairányíthatja a kölcsönzött munkaerőt a kölcsönbeadó felé, de munkaviszonyát nem szüntetheti meg. Felmondási védelem megilleti a kölcsönzött munkavállalót is, így egy kismama nem küldhető el akkor sem, ha másik kölcsönvevőnél sem tudnak munkát biztosítani a számára.

A kölcsönzés fő előnye, hogy könnyen megszüntethető, ekkor a kölcsönvevő bármikor visszairányíthatja a munkavállalót a kölcsönbeadóhoz. Visszairányításnál a költségek a kölcsönbeadónál maradnak, bevételt pedig nem generál már a dolgozó.

Munkavállalói részről ezért nagyon fontos, hogy ne menjen bele közös megegyezés aláírásába, mert akkor megszűnik a munkaviszonya, biztosítási jogviszonya és nem kap csedet, gyedet. Felmondani tehát ilyenkor nem tud a munkáltató, de közös megegyezéssel megszüntethető a munkaviszony, ami viszont a munkavállaló érdekében nem javasolt.