A költségátterhelés során olyan költséget háríthat tovább a gazdálkodó, amely végső soron nem a cég érdekét szolgálja, nem a cég tevékenysége érdekében merült fel. Tipikus eset a cégcsoporton belüli költségek áthárítása. Továbbszámlázásra jó és gyakori példa a dolgozók felé történő továbbszámlázás.

A továbbszámlázás során figyelni kell arra, hogy főszabályként ugyanolyan teljesítési hellyel és adókulccsal kell kiállítani az új számlát, mint ahogyan a befogadott számlán látjuk.

A továbbszámlázáskor mérlegelni kell, hogy történt-e szolgáltatásnyújtás is, vagy csak költségátterhelésről beszélünk, illetve van-e főszolgáltatás, amelynek sorsát osztja a költség?

Ha az lesz a vizsgálat eredménye, hogy van egy szolgáltatás, amely önmagában áll, akkor azt is meg nézni, hogy az eredeti adózási mód szerint, vagy más módon szükséges kezelni a továbbszámlázást.

Költségátterhelés típusú ügyletek

A költségátterhelés típusú ügyletek áfa tárgyi hatályon kívüli ügyletnek számítanak, mert sem termékértékesítés, sem szolgáltatásnyújtás nem valósul meg. A költségátterhelés a következők miatt nem értelmezhető adóztatandó tételként:

  • a költségátterhelés nem egy termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik, hanem általánosságban, az adózó tevékenységéhez
  • az összege nincs befolyással az adózó által végzett termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékére
  • önálló szerződéses kötelezettségvállalás nem értelmezhető a felek részéről a költségátterhelés kapcsán
  • nem értelmezhető ellenérték a költségátterheléshez kapcsolódóan – nem lehet összefüggésbe hozni kötelezettségvállalással.

Járulékos költség vagy önálló szolgáltatás

Ha megvizsgáljuk a költséget és a fentiek mérlegelése után azt látjuk, hogy mégis megvalósul a szolgáltatásnyújtás, akkor következő lépésként meg kell vizsgálni, hogy járulékos költségről vagy önálló szolgáltatásról van szó.

A járulékos költségek alapjául szolgáló szolgáltatások egy alapügylethez kapcsolódnak. Ugyanaz az adózó biztosítja a partnerének, aki az alapügyletet. Az adó alapjába azok a felmerült járulékos költségek is beletartoznak, amelyeket a termék értékesítője vagy a szolgáltatás nyújtója áthárít a termék beszerzőjére. Ide tartoznak a csomagolással, biztosítással, bizománnyal, fuvarozással kapcsolatos költségek, díjak. A járulékos költség számlázásakor az alapügylet

  • teljesítési helyét
  • adómértékét
  • teljesítési időpontját

kell figyelembe venni.

Ha önállóan álló szolgáltatásról van szó, akkor további utánajárást igényel, hogy milyen áfamódozattal kerüljön kiállításra a számla.