A költségtérítés is eleme lehet a megbízási szerződésnek. A megbízási szerződés rendszeresen használt, széles körben ismert csoportja a ma használt szerződéstípusoknak.

A díjazás és felmerült költségek

A díjazás tervezhetősége alapvető elvárása a megbízói oldalnak. Ennek az elvárásnak átalánydíjas tarifával vagy a megbízási díj maximumának rögzítésével lehet eleget tenni. Ez utóbbi eset a díjlimit.  A megbízott költségeinek megtérítésére vonatkozó trv-i előírás azonban járhat azzal a következménnyel, hogy a megbízó előre nem kalkulált kiadásokkal szembesül, mert a megbízási szerződés megszűnésekor meg kell térítenie a megbízott szükséges és indokolt költségeit, a megbízási díjon felül.

Tipikus és rendszeres költségek

Egyszerű és nagy tömegben előforduló megbízási ügyleteknél a teljesítéssel rendszerint együtt járó költségek nem jelenthetnek váratlan, plusz terhet a megbízó számára. Ilyen például egy ingatlan értékesítői megbízásnál a hirdetési költség. Ezeket a költségeket a megbízott nem kérheti el a megbízótól pluszban egy „átlagos” szerződés alapján. Az ingatlan hirdetése ugyanis ezeknél a szerződéseknél tipikusan és rendszerint hozzátartozik a megbízott feladataihoz.

Rendkívüli költségek

Amennyiben nem egy sematikus és közismert megbízási ügyletet tekintünk, úgy találkozhatunk olyan rendkívüli költségekkel, amelyeket nem takar le a megbízási díj, és amit nem láthat előre a megbízó. Ilyen esetekre felkészülve érdemes betenni a szerződés szövegébe a költségek felszámításának előzetes tájékoztatáshoz és a megbízói jóváhagyáshoz kötését. Ennek egyik esete a személygépkocsi használat.

Költségtérítés személygépjármű használatára

Megbízási szerződésben is fizethető költségtérítés, ez az autót használó személy önálló tevékenységéből származó bevallásköteles bevétele lesz. Ha nem saját, hanem a családtagjának autóját használja, akkor kiküldetési rendelvényt nem használhat.

Adófizetési kötelezettség a megbízottnál

A költségtérítés kifizetésekor a magánszemély nyilatkozhat arról, hogy mennyi költséget szeretne elszámolni és az adóelőleget, járulékot, szociális hozzájárulási adó, valamint a szakképzési hozzájárulást csak a nyilatkozott összegen felül kifizetett rész után kell megállapítani, megfizetnie. Ha nem saját tulajdonú a személygépkocsija, akkor az őt terhelő költségeket (főként üzemanyag) az útnyilvántartása alapján tételes költségelszámolás útján levonhatja.

A költségnyilatkozat elérheti akár a költségtérítés teljes összegét is. A 10%-os költséghányad is választható akár, de akkor a megbízási díjra is ezt az elszámolást kell választani.  Amennyiben a költségnyilatkozat alapján figyelembe vett költségek magasabbak, mint az adóbevallásban elszámolt igazolt költségek összege, akkor a költségkülönbözet 39%-át, és az ebből adódó adóbefizetési különbözet 12%-át fel kell tüntetni az adóbevallásban külön kötelezettségként, mint különbözeti bírság. Ezt az összeget az SZJA-fizetési kötelezettség szerint kell megfizetni.

Nem kell alkalmazni ezt az eljárást, ha a költségkülönbözet az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett költség nagyságának nem éri el az 5%-át, vagy a befizetési különbözet nem több, mint 10 000 forint.

Cégautó adózás

Fontos, hogy a tételes költségelszámolásnál az utazáshoz igénybe vett autó tulajdonosa cégautó megfizetésére lesz kötelezett. Ez akkor is fennáll, ha a családtagé az autó, amit a megbízási jogviszonyban használ a magánszemély. A cégautóadó megfizetési kötelezettség abban a hónapban keletkezik először, amelyet megelőző hónapban a költségelszámolás történt.