Az otthoni munkavégzés során is lehetősége van a munkavállalónak arra, hogy költségtérítés címén kérje egyes kiadásainak megtérítését a munkáltatótól.

Az otthoni munkavégzéssel eddig jellemzően a dolgozók akartak élni, most pedig inkább a munkáltatók kérik erre a munkavállalóikat. Az ilyen heteken keresztül végzett, vészhelyzeti home office már inkább hasonlít a távmunkához.

Mikor indokolt a költségtérítés?

A munka törvénykönyve alábbi két szabályát a távmunka esetében is meg kell tartani:

  • a munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket,
  • és meg kell térítenie a dolgozó azon költségeit, amelyek a munkaviszony teljesítésével kapcsolatban indokoltan felmerültek.

A távmunkához otthon használt eszközöket, berendezéseket megveheti a dolgozó, de akár a munkáltató is. Nem keletkezik adókötelezettsége a dolgozónak, ha a munkáltató veszi meg, és bocsátja a dogozó rendelkezésére. Az SZJA-trv. alapján ugyanis nem jelent bevételt a dolgozónak, ha olyan, a munkáltató által juttatott eszközt vesz igénybe otthon, amelynek használata, igénybevétele a munkavégzése, tevékenysége ellátása érdekében történik. Ilyen eszköz például

  • nyomtató
  • fejhallgató
  • irodaszer
  • íróasztal, szék.

Az eszközök a munkáltató tulajdonát képezik, a dolgozó csak addig használhatja azokat, amíg a munkavégzéshez szükségesek. Az eszközök a nyilvántartásokban idegen helyen tárolt eszközöknek minősülnek. Az adómentesség akkor is él, ha olyan dologról, vagy szolgáltatásról van szó, amely alkalmas személyes szükséglet kielégítésére is, és nem zárható ki a magáncélú használat, hasznosítás. Kivétel ez alól, ha a törvény a hasznosítást, a használatot vagy akár csak annak lehetőségét adóztatható körülményként határozza meg. Ilyen például a cég tulajdonában lévő mobiltelefon használatának díjára.

Költségtérítés a dolgozó által beszerzett eszközökre

A jelenlegi helyzetben olyan gyors átállásra volt szükség, hogy sok helyen nem tudta a munkáltató előre biztosítani az eszközöket a dolgozóknak, és így néhány dolgot a munkavállalónak kellett beszerezni. Ilyenkor a munkáltató nevére szóló számlával lehet a beszerzést elszámolni. Ezzel a költségelszámolással nem keletkezik a dolgozónak adóköteles bevétele.

Ha a számlát a saját nevére kérte a dolgozó, és így téríti meg azt a munkáltató, akkor a munkaviszonnyal összefüggésben adott költségtérítés esete áll fenn. A dolgozó a költségtérítéssel szemben az SZJA-trv. 3. mellékletben olvasható szabályok figyelembe vételével alapján tud költséget elszámolni.

Költségelszámolás a jogszabályok alapján

Költségként csak a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, csak a bevétel megszerzése vagy tevékenység folytatása érdekében felmerült kiadások számolhatók el. A kiadást az adott évben ténylegesen kifizetett számlák alapján az adott évben szerzett bevétellel lehet szembeállítani.

Ha olyan terméket vásárol a dolgozó, amelynek értékesítője az áfatrv.-ben leírt bizonylat kiállítására kötelezett, akkor a kiadást csakis az áfatrv. szerinti bizonylattal lehet igazolni.

Ha a munkáltató költségtérítést fizet a munkavégzés helyének használatával összefüggésben, akkor azzal szemben a dolgozó nem számolhatja el költségként a helyszín beszerzési értékét, ugyanis értékcsökkenési leírást nem lehet érvényesíteni a részben magáncélra használt ingatlanra. Lehetőség van azonban a rezsiköltségek tevékenységgel arányos levonására. Az arányos levonásra akkor is van lehetőség, ha a számla a házastárs, tulajdonostárs nevére szól.

Az irodaszer szintén elszámolható, ha bizonyítható, hogy a kiadás a tevékenység folytatása érdekében merült fel.

Távmunkavégzéshez vagy a munkáltatóval történő kapcsolattartáshoz szükséges ráfordításként elszámolható a 200 ezer forintnál kisebb értékű egyedi tárgyi eszközök beszerzése. Efölötti értékben csak értékcsökkenés révén számolható el az eszköz.

Személygépkocsira adott költségtérítésről itt írtunk korábban.