A könyvelés zárása minden üzleti év vége után elvégzendő feladat, ami után meg kell, hogy történjen a könyvelés nyitása is. A zárási feladatokról nem esik túl sok szó a számviteli törvényben, mert az elméleti és módszertani alapok már eléggé jól kialakultak a gyakorlatban és általánosan elfogadottá váltak.

A zárás célja

A könyvelési zárás során feladatunk az, hogy teljessé tegyük az éves könyvelést, helyesbítő, kiegészítő, egyeztető, összesítő munkálatokkal és a számlák technikai lezárásával. A főkönyvi kivonat a zárás egyik fő bizonylata, amelyet a főkönyvi számlákból a beszámoló elkészítését megelőzően kell elkészíteni.

Elismert teljesítés elve

Ezen elv szerint a gazdasági eseményeket a felmerüléskor, a tényleges teljesítéskor kell kimutatni, a pénzügyi teljesítéstől függetlenül.

A főkönyvi kivonat elkészítése után a mérleg és az eredménykimutatás is előállítható, majd az analitika segítségével az üzleti jelentés és a kiegészítő melléklet is. Miután a beszámoló elfogadásra került, megkezdődhet az eszköz- és forrásszámlák, valamint az eredményszámlák lezárása.  Ez azt jelenti, hogy ezután nem lesz egyetlen számlaosztálynak sem egyenlege. A zárás egy technikai számla közbeiktatásával történik meg.

Egyéb számviteli alapelvek

A könyvelés zárásának a beszámoló alátámasztását kell szolgálnia, és egy valós összképet kell biztosítania. Ehhez a számviteli alapelvek teljesítése szükséges. Ezek az alapelvek párhuzamosan léteznek, és mindegyiknek egyformán fontos a betartása. A tőlük való eltérés lehetőségét is szabályozza a számviteli törvény. A könyvelés alapjául szolgáló számviteli politikát is a számviteli alapelvek figyelembevételével kell kialakítani, valamint a beszámoló készítésekor is érvényesíteni kell azokat.

Mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja

A mérlegfordulónap a tárgyév (üzleti év) utolsó napja, legtöbb esetben december 31. A számviteli politika tartalmazza, hogy a vállalkozás melyik napot tűzi ki mérlegkészítés napjaként. A mérlegkészítés napjának, és az ezen a napon érvényes piaci értékeknek fontos szerepe van, ezért akár úgy is dönthet a cég, hogy az egyes eszköz-, és forráscsoportokra mást választ mérlegkészítés napjának. Ez segít abban, hogy a könyvelés zárásakor a nagyszámú eszköz értékelését el tudják végezni. A kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknak a mérleg fordulónapot követő 5. hónap utolsó napjáig (legtöbb esetben május 31.) letétbe kell helyezniük a beszámolójukat, ezt is érdemes figyelembe venni a mérlegkészítés napjának meghatározásakor.

A könyvelés zárásának időpontja

A mérlegfordulónap és a letétbe helyezés napja közötti időszakban kell a könyvelés zárását elvégezni. A vállalkozó szabadon választhat, hogy a beszámoló elkészítését megelőző kötelező zárlat mellett egyéb zárlati időpontokat is beiktat az üzleti évébe, akár negyedévente, havonta.

A könyvelés zárásának feladatai

A zárlati munkák tágabb értelmezésben: leltározás, bizonylatok teljes körű beszerzése, tartalmi és technikai egyeztetések, ellenőrzések.

Szűkebben vett értelemben: a könyvelés teljessé tétele, a számlák technikai lezárása, a főkönyvi kivonat elkészítése.

A záráshoz tartozik még:

  • adózás feladataihoz kapcsolódóan az adófizetési kötelezettségek megállapítása
  • beszámolóhoz kapcsolódó elemzések
  • a beszámoló elkészítése és beterjesztése
  • a számlák technikai zárása.