Bármely vállalkozás dönthet úgy, hogy a könyvvezetés devizanemét megváltoztatja. A társaság létesítő okiratában jelölni kell a választott devizanemet, majd a cégbíróságra be kell adni a változtatás iránti igényt.

Az áttérésről szóló döntés előtt gondolni kell a jogi, adózási, adminisztrációs és egyéb feladatokra is, amelyek jelentős többletráfordítást jelenthetnek.

Teendők az áttérés napján

Az áttérés napjával, mint mérlegfordulónappal éves beszámolót, vagy egyszerűsített éves beszámolót kell készíteni a váltást megelőző pénznemben. Ha a normál mérlegfordulónappal térnek át a könyvvezetésben új devizanemre, akkor nem kell külön beszámolót készíteni emiatt. A devizanemváltás előtti beszámolót az általános szabályok szerint kell letétbe helyezni és közzétenni, azaz a mérlegfordulónapot követő ötödik hónap utolsó napjáig.

A már elfogadott éves beszámolóban illetve egyszerűsített éves beszámolóban lévő adatokat át kell számítani a választott devizanemre, és a nyitó beszámolót az új devizanemben kell elkészíteni.

Hogyan történik az átszámítás a könyvvezetés devizanemének változtatásakor

  • az átszámítást az MNB által közzétett hivatalos árfolyamon kell elvégezni
  • a választott devizában fennálló követeléseket, az adott deviza készletet, és a kötelezettségeket a nyilvántartás szerinti értéken kell feltüntetni
  • a jegyzett tőkét a cégbíróságon bejegyzett összeggel kell feltüntetni

Előfordulhat, hogy az átváltásoknál különbözetek keletkeznek.

A különbözetek rendezésekor a következők szerint kell eljárni:

  • A tőketartalékot növeli a nyereség jellegű különbözet
  • Az eredménytartalékot csökkenti a veszteség jellegű különbözet

Különbözet a jegyzett tőkében

A jegyzett tőkében is keletkezhet különbözet, amit a következők szerint kell könyvelni:

ha az átszámított érték a kisebb, akkor a tőketartalék pozitív összegéig a tőketartalékot kell csökkenteni, az azt meghaladó rész az eredménytartalékot csökkenti. Ha több az átszámított érték, akkor a tőketartalék növelendő.

A nyitó éves beszámolót illetve egyszerűsített éves beszámolót hitelesíttetni kell könyvvizsgálóval, de közzétenni nem kell. Ez a beszámoló lesz a nyitó főkönyv alapdokumentuma.

Devizás könyvvezetésre való áttérés előtt érdemes átgondolni, hogy így sem fog megszabadulni a vállalkozás az átszámításoktól, és számolnia kell árfolyam-különbözetet. A bevallások bonyolultabbak lesznek, az adóbevallásokat továbbra is forintban kell elkészíteni, és ehhez forintban vezetett analitika szükséges.

A könyvelésre használt szoftvert is meg kell vizsgálni, hogy tudja-e kezelni a fentieket.