Az EU szigorú hulladékgyűjtési-, hasznosítási előírásainak teljesítése érdekében módosult újra a környezetvédelmi termékdíj szabályozása. A változás érinti a díjtételeket, az érintett termékeket, és az eljárásrendet is. A cikkben a konkrét, díjtételeket érintő változásokra nem tudunk kitérni, de a változással érintett területeket igyekeztünk összegyűjteni.

Környezetvédelmi termékdíj – díjtételek

A környezetvédelmi termékdíjra köteles termékeket hat csoportba sorolta a jogszabály, a kategorizálás alapja a környezetre gyakorolt hatás. Az alapdíjra az egyes kategóriákban egy külön szorzószám kerül, az 5. kategóriában a szorzó pl. 100-as, míg a 6. kategóriában egyedi díjtétel került kialakításra. Az alapdíj 19 Ft az érintett termék minden kilójára, az 1. kategóriába a kevésbé szennyező termék- és anyagáramok tartoznak, míg az 5.-be a környzetvédelmi szempontból nemkívánatos termék- és anyagáramok, ezeknek kilójára 1900 Ft-os ( 19 Ft x 100) környezetvédelmi termékdíj-tétel vonatkozik.

Csomagolószerek kivezetése

Részlegesen kivezetésre kerülnek a kereskedelmi csomagolószerek díjtételei az idei évtől. Az előző év végéig a csomagolószerek között megkülönböztették a kereskedelmi csomagolószereket, amelyekre egy magasabb díj került megállapításra. Az idei évtől már csak a fémből készült, italcsomagolásra alkalmas csomagolóknál maradt meg a nagyobb díjtétel (304 Ft/kg). A műanyag bevásárló táska termékdíj tétele nőtt, 1800 Ft-ról 1900 Ft-ra. Érdekesség: amennyiben elválasztható a fém záróelem a csomagolástól, pl. zárókupak, akkor 19 Ft-os a környezetvédelmi termékdíja, de ha el nem választható a fém csomagolástól, mint pl. a dobozos üdítő esetében, akkor 304 Ft, a csomagolóval együtt.

Az irodai papír is termékdíjköteles lett

Az irodai papírok közé az információhordozásra alkalmas, nyomtató és fénymásoló papír tartozik, amelyekre 19 Ft-os környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni. A könyv és kiadvány kivételt képez.

Az irodai papír mellett további új termékkategóriák az egyéb műanyag termékek és az egyéb vegyipari termékek. Az új temékek közé tartoznak a felületaktív anyagok és mosószerek is, amelyeknél 11 Ft lett a díj, míg a kozmetikumoknál 57 Ft. Ahol kézműipari foglalkozás során állítják elő a termékeket, ott felmentést kaptak a környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség alól.

Két, már korábban is létező kategória, a csomagolószerek és az elektromos, elektrotechnikai berendezések termékkörei is bővültek.

Átalánydíj fizetés

A csekély mennyiségű kibocsátók részére továbbra is megengedi a jogszabály, hogy esetükben átalánydíjként teljesüljön az adózás a környezetvédelmi termékdíj esetében. A szabályozás leírja, hogy mely termékköröknél mi számít csekély mennyiségnek és mennyi az éves termékdíjátalány. Abban sem történt változás, hogy csakis végfelhasználó részére történő értékesítésnél van lehetőség az átalánydíj alkalmazására.

Új fogalmak

A jogszabály  két új fogalmat hozott be, az irodai papírt és a végfelhasználót. A végfelhasználó fogalom tisztázására azért volt szükség, mert az Art. természetes személynek tekinti azokat, de a környezetvédelmi termékdíj szempontjából lehet olyan végfelhasználó is, aki jogi személy, viszont nem értékesíti tovább az adott terméket, hanem saját szükséglete kielégítésére használja fel.

Az új fogalmakon kívül módosult három fogalom meghatározása is: a csekély mennyiségű kibocsátó, a forgalomba hozatal, és a kereskedelmi csomagolás fogalma.