A 100%-os kontroll a dolgozók munkaidő-beosztása fölött nem mindig előnyös a munkáltatók számára, sokszor a kötetlen munkarend hatékonyabb munkavégzést jelent. Azon túl, hogy a dolgozók is kiegyensúlyozottabbak, még a cég adminisztratív terhei és költségei is csökkenhetnek.

Munkaidő beosztás joga a dolgozónál

Az Mt. alapján a dolgozó munkaidő-beosztását a munkáltató határozza meg. A munkaidő beosztás jogát azonban írásban átengedheti a dolgozónak, ezzel kötetlen munkarendet vezet be.

A kötetlen munkarend esetén is meghatározhatja a munkáltató, hogy a dolgozó egyes feladatait csak előre meghatározott időben végezheti el (például kötelező ügyféltalálkozókat szervez, vagy határidőket szab meg egy-egy feladathoz). Általánosságban azonban a munkavállaló maga szervezi a munkavégzését, és maga határozza meg, hogy mikor végez munkát.

A munkáltatónak figyelnie kell arra, hogy a dolgozó ne kapjon extra feladatot, csak annyit, ami a szerződésében megjelölt napi munkaidő alatt el tud végezni.

Ahol a kötetlen munkavégzés nem alkalmazható

A kötetlen munkavégzés nem minden dolgozónál alkalmazható. Egy csoportvezető vagy egy titkárnő feladatai szorosan kapcsolódnak a kollégák feladataihoz, és így azok munkaidő-beosztásához, ezért az önálló munkaszervezés nem lehetséges. Egyes munkakörök szintén nem teszik lehetővé a kötetlen munkaidő beosztást, mint például a pénztárosok, a felszolgálók munkája. Eltérő megállapodás hiányában alapvetően a távmunkában dolgozók, és a vezető állású munkavállalók kötetlen munkarend szerint dolgoznak.

Írásos nyilatkozat

A munkaidő beosztás jogának átengedéséről írásban kell nyilatkoznia a munkáltatónak, például a munkaszerződésben. Lehet külön megállapodásban is, de célszerű, ha egyoldalúan kerül sor az elrendelésre. Ez esetben ugyanis visszavonható az elrendelés, ha a munkáltató szeretné újra maga meghatározni a munkaidő-beosztást.

Kevesebb adminisztrációs teher

A Munka Törvénykönyvének egyes szabályait nem kell alkalmazni a kötetlen munkarend esetén. Például nem kell figyelni a munkaközi szünetre, a maximális napi, vagy heti munkaidő mértékére, a vasárnapi vagy munkaszüneti napi munkavégzésre vonatkozó szabályokra. Nem kell nyilvántartani a dolgozó munkaidejét, tehát a jelenléti ív vezetése is okafogyott. A munkáltató azonban jogosult információt kérni arról, hogy a dolgozó mikor mivel foglalkozik.

Költségcsökkentési lehetőségek

Kötetlen munkaidő esetén nincs rendkívüli munkaidő, tehát erre vonatkozó pótlékot nem kell a számára fizetni.  Ugyanígy nem jogosult a dolgozó műszakpótlékra, vasárnapi munkáért járó pótlékra, munkaszüneti napi munkavégzésre járó pótlékra.