Amennyiben egy magánszemély külföldi munkavállalás céljából távozik az országból, többféle bejelentési kötelezettségnek kell eleget tennie.

Bejelentés a NAV felé

Amennyiben a magánszemély saját maga után egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére volt kötelezett, akkor a NAV felé kell bejelentést teljesítenie. Ha külföldi munkavállalás céljából hagyja el az országot, és külföldön egészségügyi szolgáltatásra szerez jogosultságot, akkor mentesül itthon az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének kötelezettsége alól. A fizetési kötelezettség megszűnéséről 15 napon belül kell bejelentést tenni, a 17T1011 lapon. Ez megtalálható a NAV honlapján is, de az ügyfélszolgálatokról is beszerezhető. A nyomtatvány mellé csatolni kell a további egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolását. Ez többnyire a más tagállamban fennálló biztosítást igazolja, mint például az A1-es igazolás.

Külföldi letelepedés

Amennyiben a külföldi munkavállalás mellett a külföldi letelepedés szándéka is megvan a magánszemélyben, amikor elhagyja az országot, akkor a hazai adózás lezárásaként kérheti a soron kívüli SZJA-megállapítást is, az Art. 131. §–a alapján. Ez egy lehetőség, nem kötelezettség, tehát nem kell mindenképp kérni. A főszabály szerint, következő év május 20-án is beadhatja az elmúlt évről szóló adóbevallását a magánszemély.

Ha egy magánszemély külföldi letelepedés céljával távozik országhatáron kívül, akkor ezt be kell jelentenie bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél. A bejelentés történhet személyesen vagy elektronikus kapcsolattartás útján is.

Adóegyezmény esetén

Ha olyan országba megy a magánszemély dolgozni, amellyel van hazánknak hatályos adóegyezménye a kettős adóztatás elkerüléséről, akkor ennek az egyezménynek a szabályait kell alkalmazni a megszerzett jövedelemmel összefüggésben. Az adóegyezmények általában azt mondják ki, hogy a munkaviszonyból származó jövedelem ott adózik, ahol a munkavégzés történik. Tehát egy magyar magánszemély külföldi munkavégzéséből származó jövedelme külföldön adózik.

Ingatlan bérbeadása a külföldi munkavállalás alatt

Ha a magánszemély addig, míg külföldi munkavállalásra távozik, a hazai ingatlanát kiadja bérben, és abból jövedelme keletkezik, akkor Magyarországon SZJA-fizetési kötelezettsége lesz. Egyes esetekben EHO-fizetési kötelezettség is keletkezik.

Bejelentés a NEAK felé

Az a TAJ-számmal rendelkező magánszemély, aki egy EGT-tagállamban, vagy Svájcban, vagy egy Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó országban biztosítottnak számít, köteles a külföldön létrejött biztosítását, vagy annak megszűnését 15 napon belül bejelenteni az egészségbiztosítónak. Nyomtatványt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján talál: www. neak.gov.hu.