A lakhatási támogatás akkor jöhet jól a munkáltatónak, ha egy számára fontos szakembernek nincs lakása a munkavégzés közelében, és szeretné támogatással is segíteni munkába állását. A bejegyzésben két ilyen jellegű adómentes támogatási formát mutatunk be.

Mobilitási célú lakhatási támogatás

A munkáltató adómentesen nyújthat olyan mobilitási célú lakhatási támogatást a dolgozónak, amelynek értéke az első két évben a minimálbér 40%-át nem haladja meg, a harmadik-negyedik évben a minimálbér 25%-ánál nem több, és az ötödik évben a minimálbér 15%-át nem éri el. Az évek alatt nem naptári éveket kell érteni, hanem 12 hónapos időszakokat. Munkáltatónak minősül a Tao trv. szerinti kapcsolt vállalkozás is. Mivel ez az adómentes lehetőség 2017. januárjától él, ezért olyan esetben, ahol a foglalkoztatás megkezdődött már 2016-ban vagy előtte, a foglalkoztatás első hónapjának a 2017. januárt kell tekinteni.

Az adómentes lakhatási támogatás korlátai

A lakhatási támogatás havi értéke a dolgozó által bérelt lakás havi díjából a munkáltató által megtérített rész, vagy a munkáltató által bérelt lakás havi díjából a munkavállaló által meg nem térített rész. Ha a munkáltató tulajdona a lakás, akkor a lakásban biztosított lakhatás szokásos piaci értékéből a dolgozó által meg nem térített rész. Ha bérlés történik, akkor bizonylattal kell igazolni a havi bérleti díjat.

Annak sincs akadálya, hogy az adómentes értékhatár felett is térítsen a munkáltató – ha számára ennyire fontos a dolgozó, vagy ennyire magasak a bérleti díjak. Ebben az esetben az értékhatárt meghaladó rész bérjövedelemként viselkedik, adóköteles és járulékköteles lesz.

A dolgozóra vonatkozó kritériumok

Mobilitási célú lakhatási támogatásnak csak akkor minősül a lakhatási támogatás, ha olyan dolgozó kapja, akivel határozatlan időtartamú munkaszerződése van a vállalkozásnak legalább heti 36 órás munkaviszonyra. Lényeges, hogy állandó lakóhelye és a munkavégzés helye között legalább 60 km távolság legyen, vagy a három órát meghaladná a tömegközlekedéses napi ingázás. Feltétel még, hogy a munkaviszony létrejöttét megelőzően 12 hónappal ne rendelkezzen a dolgozó a fenti kritériumokat megütő lakással.

Munkavállalónak nem minősülhet az a magánszemély, akivel a Tao trv. szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő kapcsolatban áll a munkáltató.

A dolgozónak a fenti feltételek fennállásáról nyilatkoznia kell.

Adatszolgáltatás

A munkáltatónak az adóévet követő év január 31-ig nyilatkoznia kell az adómentes támogatásban részesített dolgozókról. Nyilatkozni kell a dolgozó nevéről, adóazonosító jeléről, a bérelt lakás címéről. Erre azért van szükség, mert ha egy adott lakást több dolgozó bérli, és mindegyikük jogosult lenne a támogatásra, akkor a támogatást csak egyikük veheti igénybe. Adótanácsadó figyelmeztetésünk: ez akkor is így van, ha egy nagyobb családi házban (azonos lakcímen) két külön bejáratú lakrész kerül kialakításra és azt két különböző cég dolgozója bérli.

A mobilitási támogatás tehát viszonylag bonyolult adminisztrációt kíván a dolgozók, és a munkáltatók részéről.

Lakhatás munkásszálláson

Egyszerűbb megoldás lehet a munkásszálláson biztosított lakhatás. Munkásszállás a munkáltató szálláshelye, vagy általa bérelt szálláshely, ahol az egy lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlannál a lakóhelyiségben egynél több, míg a több lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlannál lakóhelyiségenként legalább egy, a szállásadóval munkaviszonyban lévő magánszemély helyezhető el. Fontos, hogy a magánszemélynek ne legyen azon a településen lakóhelye, ahol a munkahelye található.

Ebben az esetben a juttatás bármilyen összegű és bármilyen tartamú lehet, és akár részmunkaidős dolgozónak is adható.