A látványcsapatsport támogatás révén a társasági adó alapja csökkenthető, így ösztönözvén a társas vállalkozásokat, hogy szívesebben támogassák e sportágakat. A jelenlegi változtatások célja, hogy a támogatóknál jelentkező adóelőny bizonyos része is úgy hasznosuljon, hogy azzal a sportágat támogassák, de az elszámolási szabályokon is szigorítottak.

Mi változott a látványcsapatsport támogatásával kapcsolatos adókedvezményekben?

Az adókedvezmények eddigi fontosabb szabályairól itt olvashat: https://www.eutax.hu/adozas/hogyan-csoekkentheto-a-tarsasagi-ado-latvany-csapatsport-tamogatasa-reven. A szabályozás lényege, hogy a támogatási igazolásban szereplő összeg erejéig a támogató cég az adott évben és az azt követő három évben adókedvezményt vehet igénybe, és a támogatás összegét az adózás előtti eredmény terhére elszámolhatja. Ami korlátot jelent, hogy az adott évben elszámolt adókedvezmény nem haladhatja meg az anélkül számított fizetendő társasági adó 70%-át.

Nem változott:

  • látványcsapatsport különböző sportágakra vonatkozik a kedvezmény lehetősége
  • bármely társaságiadó-alany jogosult a támogatást nyújtani
  • támogatásnak számít a véglegesen átadott pénzeszköz, az átvállalt kötelezettség, a térítés nélkül átadott eszköz és nyújtott szolgáltatás
  • csak akkor részesülhet adókedvezményben a támogató, ha a támogatásért cserébe semmilyen ellenszolgáltatásban nem részesül (pl. marketing, reklám), az egyetlen előny a lehetséges adókedvezmény.

Változott:

  • a támogató a támogatás révén 10 vagy 19 %-os adóelőnyt ért el eddig, most 2,5-4,75 %-os lehet csak ez az arány. Ennek oka, hogy a támogató csak akkor jogosult az új szabályozás szerint adókedvezmény érvényesítésére, ha ún. kiegészítő sportfejlesztési támogatást is nyújt.

Mi ez a kiegészítő sportfejlesztési támogatás? A támogatási szerződésben meghatározott összeg vonatkozó adókulccsal (10 vagy 19%) számított hányadának 75 %-át szponzori vagy támogatási szerződés keretében be kell fizetnie az adott sportág országos szakszövetségének. A befizetést még a támogatás nyújtásának évében eszközölni kell.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás az adóévben nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség, tehát megnöveli az adózás előtti eredményt, azaz az adó alapját. Ezzel az adóelőny többszöröződését kívánták elkerülni a jogalkotók.

Azt, hogy a 10%-nak vagy a 19%-nak kell a 75%-át kiegészítő támogatásként átutalni, az adott évi várható adóalap nagysága határozza meg.

További változás még, hogy csak akkor érvényesíthető a társasági adóra a kedvezmény látványcsapatsport támogatásra, ha az állami adóhatóságnak bejelentette a támogatást és a kiegészítő sportfejlesztési támogatást is a támogató vállalkozás. Ha ez nem történik meg,  akkor az adókedvezmény érvényesítésére nem jogosult a támogató vállalkozás. Az új szabályozás azokra a támogatásokra érvényes, amelyeket a 2013-14-es támogatási időszakban nyújtanak.

Az elszámolási szabályokat illetően nem változott:

  • a támogatási kérelem jóváhagyásának menete: elsőként a sportfejlesztési programot hagyják jóvá, majd ezután kiállítják a támogatási igazolást.
  • támogatásra továbbra is a MOB, az országos sportszervezet, annak tagjaként működő sportszervezet, sportiskola, közhasznú alapítvány  jogosult.

Változás:

  • a jóváhagyás során figyelembe veszik azt is, hogy a kérelemben szereplőtámogatási igények összhangban állnak-e a jóváhagyást végző szervezet által az egyes jogcímeken nyújtható támogatások megbecsült piaci értékével.
  • A támogatott szervezetnek közzé kell tenni a honlapján a jóváhagyott sportfejlesztési programját,  és a program költségtervét, ugyanis amíg ez nem történik meg,  nem állíthat ki támogatási igazolást.