A lízingelt autó konstrukció azóta egyre népszerűbb, mióta már visszaigényelhető a törlesztő részlethez kapcsolódó áfa. Az értékcsökkenés elszámolásakor azonban érdemes figyelemmel lenni a futamidőre, és ehhez igazítani az értékcsökkenés elszámolási idejét.

Mi a pénzügyi lízing?

A pénzügyi lízing a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló trv. szerinti pénzügyi lízingszerződés alapján köttetett ügylet.

A pénzügyi lízinggel vásárolt személygépjárműveket (mint ahogyan más tárgyi eszközöket is), a befektetett eszközökön belül kell kimutatni. Az aktiválásig felmerült egyéb tételek (pl. átírási ktg) is a bekerülési érték részét képezik, tehát ebből a szempontból irreleváns az, hogy lízingelt autóról van szó.

A lízingelt autó és az áfa

Pénzügyi lízing esetében is lehetőség van az áfa levonására, de a nyílt végű és a zárt végű pénzügyi lízing eltér ebből a szempontból.

A zárt végű lízingnél az eszköz átkerül a vevő tulajdonába akkor, amikor megfizeti az utolsó részletet. Az áfa-trv. alapján alapesetben nem vonható le az áfa. A lízingbe adó a birtokba adáskor számlát állít ki, áfával növelt összegről, az áfa megfizetése a futamidő elején esedékes. A kezdő részlet, a tőke és a kamat megfizetése a szerződésben foglaltak szerint kerül megfizetésre és már nem tartalmaz áfát.

Nyílt végű lízingnél nem kerül a vevő tulajdonába a lízingtárgy, hanem a lízingbe adónál marad a tulajdonjog a futamidő végéig. A tulajdonszerzési jog a lízingbe vevőnél kizárt, a futamidő végén egy harmadik személy szerzi meg azt, egy előre rögzített maradványérték megfizetésével. Ez a konstrukció szolgáltatásnak minősül, az autó átadásakor számlát nem állít ki a lízingbe adó, csak birtokba adási bizonylatot. A törlesztő részletekről azonban készül áfás számla.

A nyílt végű pénzügyi lízing tehát áfaelőnyt jelent a vállalkozásnak, az áfa levonhatóságot azonban a magánhasználat még befolyásolhatja.

Értékcsökkenés

A tárgyi eszközök közt kimutatott személygépkocsi után értékcsökkenést kell elszámolni, mivel az erkölcsi avulás miatt veszít az autó az értékéből. A maradványértékkel csökkentett bekerülési értéket azokra az évekre kell felosztani, amelyekben az eszközt (autót) használni fogják.

A gyakorlatban legtöbbször lineáris 20%-os kulcsot használnak a személygépkocsik esetében, de ez a pénzügyi lízingnél nem mindig alkalmazható, hisz a futamidő lehet 3 év, 4 év, vagy akár 8 év is, ami vagy több, vagy kevesebb, mint a 20%-nak megfelelő 5 év.

A vállalkozó döntheti el, hogy milyen hasznos időtartamot állapít meg az értékcsökkenéshez, de ha a futamidőt például 4 évben határozzák meg, akkor a 20%-os kulcs értelmét veszti.

A leírási idős és a futamidő eltérő hosszából nem származik adóelőny vagy adóhátrány a lízingelt autó bérbevevőjénél, mert a futamidő végén helyreáll az aránytalanság, azonban az egyes években készülő eredménykimutatásnál és az eszköz mérlegértékében eltérést eredményezhet. Fontos, hogy a könyvelés mindig megkapja az eszközhöz kapcsolódó lízingszerződést, hogy megfelelően tudja megállapítani az értékcsökkenés elszámolási kulcsát.

Egy példán mutatjuk be az eltérő leírási idő és futamidő következményét. Az autó beszerzési értéke 10 millió forint + áfa. A lízing futamideje 36 hónap, azaz 3 év. A maradványérték 20%. A három év alatt 8 millió / 5 = 1,6 millió forint az értékcsökkenés. Az adótörvény szerinti értékcsökkenés azonban 2 millió forint.

A számviteli trv. szerint a könyv szerinti érték az első három év végén: 8,4 millió, 6,8 millió, 5,2 millió.

Az adótörvény szerint pedig: 8 millió, 6 millió és 4 millió forint.

Az adóalap módosító tételek a három év végén: -400 ezer, -400 ezer, +800 ezer forint.

Másik példánkban ugyanennél az autónál a futamidő 8 év, míg a leíráshoz szintén 5 évet és 20%-os kulcsot választottak.

Ekkor a számviteli értékcsökkenés: 8 millió/5 = 1,6 millió forint évente.

Az adótörvény szerinti értékcsökkenés évi 2 millió forint.

A számviteli könyv szerinti érték az első 5 év végén: 8,4 millió, 6,8 millió, 5,2 millió, 3,6 millió és 2 millió forint.

Az adótörvény szerint ugyanez: 8 millió, 6 millió, 4 millió, 2 millió és 0.

Adóalap módosító tételek az 5 évben:  -400 ezer forint az első négy évben, majd + 1,6 millió forint az ötödik évben.