A megbízási szerződés és a munkaviszony elhatárolása a két jogviszony tartalmi elemeinek értékelésével lehetséges.  Minősíti a jogviszonyokat például a személyes munkavégzési kötelezettség, az alá- és fölérendeltség, a rendelkezésre állási kötelezettség, vagy például a munka díjazása

A megbízási szerződés néhány érdekesebb aspektusát szeretnénk cikkünkben bemutatni.

A megbízási díj       

A megbízási díjat a megbízó köteles megfizetni, amennyiben a megbízott a rá bízott feladatot ellátta. Ha ingyenesen vállalja a megbízott a tevékenységet, akkor a költségeit meg kell, hogy térítse a megbízó.

Kártérítési kötelezettség

Ha felmondja a megbízási szerződést a megbízó és ezzel a megbízottnak kára keletkezik, akkor azt köteles megtéríteni a megbízó, kivéve ha azért mondott fel, mert a megbízott megszegte a megbízási szerződést.

Utasítási jog

A megbízási szerződés esetében a megbízónak utasítási joga van, azonban vannak kivételek. Egy könyvvizsgálót megbízhat a vállalkozás, de fontos, hogy függetlennek kell lennie, illetve egy megbízási szerződés alapján foglalkoztatott ügyvezető sem utasítható.

Biztosítási jogviszony

A megbízási szerződés munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak minősül, társadalombiztosítási szempontból. Ha a megbízási díj eléri a minimálbér 30%-át, akkor meg kell utána fizetni azokat a járulékokat, amelyeket más biztosítottak után is szükséges. 27%-os szocho fizetési kötelezettség akkor is felmerül, ha biztosított a tevékenységet végző, és akkor is, ha nem.

Egy korábbi bejegyzésünkben összegyűjtöttük, mikor lehet érdemes a munkaviszony helyett megbízási jogviszonyt létesíteni:

Ha egy adott feladat a vállalkozásban ellátható munkaszerződés keretében vagy akár megbízási szerződés alatt is, akkor a felek szerződéskötési akarata dönti el, hogy melyiket választják.  Azonban érdemes a cikkben említett pontokat számba venni, hogy egy ellenőrzés alkalmával ne minősíthessék színlelt szerződésnek a polgári jogviszonyt.

Munkaviszony vs megbízási szerződés

A munkaviszony esetében

  • a munkaszerződésben meghatározott munkaidőben és helyen
  • személyesen
  • folyamatosan, rendszeresen
  • a munkáltató ellenőrzése alatt

dolgozik a munkavállaló.

A megbízási szerződésnél a hangsúly a szolgáltatás biztosításán illetve a munkával elért eredményen van, és ehhez nem előírás a jelenlét vagy a munkavégzésre készen állás. Nincs munkaidő, a megbízott maga osztja be az idejét, maga szervezi a feladatot. Természetesen itt is lehet, hogy egy adott feladatot egy adott időpontban kell megoldani, -például egy rendezvény szervezését,- de többnyire csak a határidőt, esetleg részteljesítési részhatáridőket szabnak meg.

Egyetlen munkavállaló, két jogviszonyban

Ugyanazon munkavállalóval munkaviszonyt és megbízási szerződéssel jogviszonyt nem feltétlenül szabályos létesíteni. Ha egy dolgozót a munkakörétől távol eső munkakörrel is szeretne megbízni, két dolgot tehet, vagy a munkaköri leírást bővíti ki és a bruttó bérét emeli meg a bérszámfejtés, vagy megbízási szerződést köt vele. Ilyenkor gyanús lehet, hogy joggal való visszaélés történik, főként a munkaidőre, pihenőidőre vonatkozó előírások kijátszásának lehetősége miatt. Ha a két jogviszonyban ellátott feladatok tartalmilag azonosak, vagy akár egy munkakörben is elvégezheőek lennének, akkor így semmisnek mondhatják ki a megbízási szerződéses jogviszonyt. Fontos tehát, hogy jól elválasztható legyen adott esetben a két munkakör, annak munkaideje és beosztása. Az ellenőrzésnél az írásbeliségre, a munka díjazására, a munkaeszközök használatára, vagy a biztonságos munkavégzési feltételekre is figyelnek.

Arra is figyelni kell, hogy egy adott feladat ellátható-e egyáltalán megbízási jogviszony keretében.

Ellenőrzési tapasztalatok

Egy biztosítási tevékenységgel foglalkozó vállalkozásnál az ellenőrzés során megállapították, hogy az ügynökök használhatták a cég irodáját, a munkaeszközöket, és rendszeresen értekezleten kellett megjelenniük. Ezek a tények azonban nem voltak elegendőek ahhoz, hogy munkaviszony fennállására utaljanak, főként hogy a havi díjazás teljesítménytől függően történt.

Munkaviszony után megbízási szerződés

Nem érdemes bérköltséget spórolni azzal, ha egy munkavállalót leépítenek, majd megbízási szerződés keretében, például mint egyéni vállalkozó, továbbra is együttműködnek vele. Ha megállapítják, hogy egyéni vállalkozóként is a korábbi felettese utasításai szerint jár el, és egy meghatározott munkakörben, időben és helyen kell feladatot végeznie, valamint távolléte alatt a helyettesítéséről is korábbi felettese gondoskodik, akkor a korábbi munkaköri feladatokat teljesíti, csak épp egy színlelt megállapodás alapján.