A NAV gyakran alkalmazza az adóellenőrzés mellett a jogkövetési vizsgálatot is. Ez utóbbi sokszor célzottabb és gyorsabb eljárást tesz lehetővé. Az adóhatóság 2018-ban vezette be a jogkövetési vizsgálat intézményét.

Adóellenőrzés vagy jogkövetési vizsgálat

A jogkövetési vizsgálat nem hoz létre ellenőrzéssel lezárt időszakot, ahogyan egy adóellenőrzés. Tehát az adott időszakot később ismételten vizsgálat alá vonhatja a NAV.

A jogkövetési vizsgálattal nem kell megvárni egy bevallással érintett időszak lezártát, akár ezt megelőzően is elindítható.

Az adóellenőrzés csak egyszer folytatható egy adott időszakra. Nagyon ritka, hogy felülellenőrzést végeznek, vagy ismételt ellenőrzést kezdenek.

Jogkövetési vizsgálat tartalma

A jogkövetési eljárás során információkat gyűjtenek a bevallásokban feltüntetett adatok valódiságáról, a gazdasági események körülményeiről, de a bevallási kötelezettségek teljesítését, a fizetések megtörténtét is ellenőrizhetik.

Gyakran vizsgálják, hogy milyen ügyletek történtek az adózónál, és azok elszámolása hogyan történt adózási téren. A vállalkozás körülményeinek felmérése kiterjed

  • a megrendelők körére,
  • a forgalmi viszonyokra,
  • a felhasznált tárgyi eszközökre,
  • a vállalkozásban részt vevő személyekre,
  • a termék előállítására, szállítására, felhasználására.

 Jogkövetési vizsgálatot követő megállapítások

A NAV célja elsősorban a jogkövető gyakorlat elősegítése, a jogkövető magatartás ösztönzése. A szankcionálás a jogkövetési vizsgálatnál háttérbe szorul a fő cél mögött. Ennek megfelelően az adóhatóság adóhiányt sem állapíthat meg, és nem szabhat ki adóbírságot sem. Kiszabhat viszont mulasztási bírságot, amennyiben hiányosságot tapasztal, és ezzel egyidejűleg felszólítja az adózót a mulasztások pótlására.

Lehetősége van arra is, hogy mielőtt lezárná a vizsgálatot, még ellenőrzi, hogy az adózó korrigálta –e a hiányosságokat.

Követheti-e adóellenőrzés a jogkövetési vizsgálatot?

Sok esetben indul információszerzési céllal a jogkövetési vizsgálat, amelynek lezárása után a NAV a megállapításokra alapozva adóellenőrzést indít. Ez többnyire komolyabb hiányosságok vagy adóhiány észrevétele esetén történik.

Az adózó nyilatkozatait – amelyeket a jogkövetési eljárás során tesz, – a NAV felhasználhatja a későbbi adóellenőrzés során. Ezért fontos, hogy itt is körültekintően, megfontoltan nyilatkozzon az adózó.

Milyen határidőkkel kell számolni?

A jogkövetési vizsgálat többnyire gyors és koncentrált. Indokolt esetben a 30 napos határidejét meghosszabbíthatják. A NAV többnyire nem kívánja elhúzni, ezért szoros határidőket szab a dokumentumok összegyűjtésére is.

Mi lehet az oka a jogkövetési vizsgálat elindításának?

A NAV kockázatkezelési eljárása során kerül kiválasztásra sok esetben azon adózók köre, akiknél az eljárást elindítják. Érdemes tehát átgondolni, hogy mi lehet az oka, amikor ilyen témában keresi meg a vállalkozást az adóhatóság.

Fontos az előzetes, proaktív egyeztetés a hatósággal. Ajánlott a megfelelő emberi erőforrást is allokálni a vizsgálathoz, akik gyorsan összegyűjtik a kért információkat. Nem szükséges megvárni a hatóság felhívását a nyilatkozathoz, anélkül is megteheti az adózó. Ebben kifejtheti álláspontját és átadhatja az általa fontosnak tartott dokumentumokat.

Hiányosság feltárása esetén nemcsak a vizsgálat időszakban érdemes a korrekciót elvégezni, hanem az adóellenőrzésre nyitva álló teljes időszakra. Így elkerülhető, hogy egy későbbi adóellenőrzés komolyabb bírsággal záruljon.