A társaságiadó-csoport lényege, hogy a benne résztvevő adózók közösen teljesítsék adókötelezettségüket. A cikkben összegyűjtöttük, hogy miért lesz érdemes ezt, -a jövő évtől elérhető- adózási formát választani.

Kik lehetnek a csoport tagjai?

A társaságiadó-csoportban olyan belföldi társaságok, telephelyek európai részvénytársaságok, szövetkezetek lehetnek csoporttagok, amelyek között legalább páronként közvetlen meghatározó befolyás és minimum 75% szavazatijog-többség áll fenn. Ahhoz, hogy egyazon csoport tagjai lehessenek a vállalkozások, azonos mérlegfordulónap szükséges, valamint, hogy megegyezzenek a könyvvezetés szabályai és annak pénzneme is.

Hogyan válhat valaki társaságiadó-csoport tagjává?

Először a jövő évben lehet választani a csoportos adóalanyiságot. Engedélykérés szükséges hozzá, amelyre sort kell keríteni január 1. és 15. között. Az adóhatóság engedélyével válhat egy adózó a csoport tagjává, de egyidőben csak egyetlen csoport tagjává.

A bevallás

A társaságiadó-csoport nevében a bevallást a csoport képviselője adja be. Az adóalap egyedi, a nem negatív adóalapok összege. Minden tag külön határozza meg az adóalapját és azt közli nyilatkozatban a NAV-val. A nyilatkozat az adó számítását, az adólevezetést is tartalmazza.

A pozitív adóalapok összegét a csoport által elhatárolt veszteséggel lehet csökkenteni. A veszteséges tagok egyedi, negatív adóalapjait össze kell adni, így kapjuk meg a csoport elhatárolható veszteségét. A felhasznált veszteség nem lehet több, mint a csoport adóalapjának 50%-a, illetve, mint az egyedi adóalapok 50%-a.

Mi a társaságiadó-csoport előnye?

A  csoport előnye, hogy nem kell transzferár-szabályokat alkalmazni a csoport fennállásának ideje alatt, és nem kell a dokumentációs kötelezettségnek sem eleget tenni, kivéve, ha egy ügylet a csoporttagság létrejöttét megelőzően jött létre.

Az adókedvezmény feltételeit egy csoporttagnak kell teljesíteni, és erre az egy csoporttagra alkalmazzák a korlátokat is. A fizetett adót, vagy adójóváírást az adóalapok arányában kell a tagok között szétosztani. Amennyiben egy tag még a belépés előtt adókedvezményre szerez jogosultságot, akkor csoporttagként is gyakorolhatja a kedvezményt.

Tagság megszűnése

Ha megszűnik egy tag, és jogutód lép a helyébe, akkor ő csoporttagként alakul meg. Amennyiben kilép a csoportból, vagy megszűnik a csoport, akkor a megszűnés napján új adóév indul, és ezzel a nappal az adóelőleget is meg kell osztani.