Július 22-én jelent meg a Magyar Közlönyben az a változáscsomag, amely augusztus 1-i hatállyal módosítja Munka Törvénykönyve bizonyos szabályait. A változások egy része a jogalkalmazást segíti, szövegpontosító jellegű, más része az Európai Bíróság munkajogi ítéleteiben megfogalmazott elvek alapján került be, ezek normaszöveg-kiegészítések.

Munka Törvénykönyve – Mi változik augusztus 1-től?

Az Eu-s szabályozással történő összeegyeztethetőséget biztosítja, hogy a felszámolás alatt álló munkáltatók részére is előírásra került, hogy amennyiben a gazdasági egység jogügyleten alapulva átszáll egy átvevőre, és a munkáltató személyében változás következik be, akkor az átvevőnek tájékoztatási kötelezettsége keletkezik a munkavállalók felé, amennyiben nincs üzemi tanács és üzemi megbízott a vállalkozásnál. Ez tulajdonképpen kiegészíti a felszámolás esetével azt a rendelkezést, miszerint a munkáltató személyének jogügyleten alapuló átszállása esetén az átadónak vagy az átvevőnek legkésőbb 15 napon belül kötelessége tájékoztatni a dolgozókat, ha nincs üzemi tanács és üzemi megbízottat sem választottak. A tájékoztatás kiterjed az átszállás időpontjára, okára, a következményekre, a tervezett intézkedésekre.

Egy másik változtatás a munkáltató felmondási jogának korlátozásához kapcsolódik. A napi munkaidő felemelhető ugyanis napi 12 óráig a felek közös megállapodása alapján, amennyiben készenléti jellegű a munkakör, vagy ha a munkáltató, tulajdonos hozzátartozója a dolgozó. Ezt a megállapodást a dolgozó felmondhatja a naptári hónap utolsó napjára vagy a munkaidőkeret utolsó napjára vonatkozóan, 15 napos felmondási határidővel. A módosítás szövege ebben az esetben korlátozza a munkaadó felmondási jogát: nem lehet a munkáltató felmondásának oka az, hogy a munkavállaló egy ilyen megállapodást felmond.

Abban az esetben, ha a munkaviszony hónap közben szűnik meg, a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, munkaidőkeret hiányában is.

A kötetlen munkarend fogalmán is változtatott a Mód-trv., de ez a szabály csak januártól lép életbe: nem elég legalább a munkaidő felének átengedése a munkavállaló rendelkezésére, hanem a teljes munkaidő beosztásának jogát kell írásban átengedni számára.

A szabadsággal kapcsolatos változásokat az Eu-Tax Consulting könyvelőiroda oldalán olvashatják: https://www.eutax.hu/hogyan-valtozik-augusztustol-szabadsaggal-kapcsolatos-szabalyozas/

Újra változik a távolléti díj számításának szabálya. A 174-es osztószám száműzésével az új szabályozás szerint: a havi alapbért kell meghatározott időszakra számítani úgy, hogy a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét kell szorozni az adott adott időszakra eső általános munkarend szerint teljesítendő órák számával. Így nem  lesz kevesebb a szabadságra jutó munkabér azokban a hónapokban sem, amikor 21-nél kevesebb a havi munkanapok száma.