A munkába járás szabályait az utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet és az SZJA-törvény tartalmazza. A pandémia alatt igény merülhet fel a taxival történő utazásra is, de mindenképp többen választják a személygépkocsit, mint a tömegközlekedést. Kinek és hogyan téríthető meg a költsége?

A munkavállaló magánszemélynek a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe vennie azt a bevételt, amelyet utazási bérlettel, utazási jeggyel való elszámolás ellenében legalább a jegy, bérlet ára 86%-ának megfelelő, de a 100%-ot meg nem haladó mértékben kap a munkáltatójától. Ugyanígy nem számít bevételnek a lakóhely (vagy tartózkodási hely) és a munkahely között oda- visszautazásra kapott 15 Ft/km díjazás, a munkában töltött napokra kifizetve. A 15 Ft-os díjazás csak akkor fizethető, ha nincs közösségi közlekedés a lakóhely és a munkahely között, vagy ha van, de csak hosszú várakozással vehető igénybe. Az adómentes költségtérítésnek minimum 9 Ft-nak kell lennie, de a 15 Ft-ot nem haladhatja meg. A díjazás akkor is fizethető, ha a dolgozónak bölcsődés vagy 10 év alatti, köznevelési intézményben tanuló gyermeke van. Amennyiben a dolgozó mozgáskorlátozott, vagy súlyosan fogyatékos, és emiatt nem tud közösségi közlekedést igénybe venni, szintén élhet az adómentes költségtérítéssel.

Munkába járás fogalma

A jogszabály szövegezése alapján munkába járás

  • a közigazgatási határon kívülről történő helyközi vagy távolsági utazás
  • az átutazás céljából használt helyi közösségi közlekedés
  • a közigazgatási határon belüli utazás, amennyiben nem megoldható sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel az eljutás a munkavégzés helyére
  • a közigazgatási határon belüli utazás, amennyiben csak olyan helyi közösségi közlekedéssel oldható meg az eljutás, amelynek útvonalát azért létesítették, hogy elérhetővé váljon a település külterületén lévő munkáltató

Amennyiben fennáll a gyermekre vagy a mozgáskorlátozottságra vonatkozó feltétel, akkor a közigazgatási határon belüli utazás is feljogosíthat a 15 Ft-os adómentes költségtérítésre.

Mi számít munkahelynek?

Munkahelyként a munkáltató azon telephelyét kell tekinteni, ahol a dolgozó a munkáját szokás szerint végzi. Ennek hiányában, vagy több ilyen hely esetén a munkáltató székhelye lesz a telephely. Ebből a megfogalmazásból azt következik, hogy nem számít munkába járásnak az az utazás, amikor ügyfeleket keres fel a munkavállaló. Ebben az esetben kiküldetésről beszélünk.

Munkába járás a kolléga autójában

A 15 Ft-os költségtérítésnél nem szükséges, hogy autóval járjon a munkavállaló munkába, olyan dolgozónak is fizethető, aki kerékpárral jár vagy aki egy kollégájához társul be utasként.

A fenti mértéken felüli kifizetés a magánszemély nem önálló tevékenységéből származó jövedelem lesz.

A pandémia alatti taxizás

Amennyiben a vírushelyzetre tekintettel taxival érkezik munkába a dolgozó, a munkáltató megtérítheti a taxiköltséget. Ekkor a térítés a dolgozó nem önálló tevékenységből származó jövedelme lesz, amelyet a bérre vonatkozó szabályok alapján kell számfejteni. Amennyiben helyközi munkába járásról van szó, és fennállnak a fent felsorolt feltételek, a munkáltatónak érdemesebb fizetni ilyenkor a 15 Ft-os költségtérítést.

Otthoni munka végzés

Előfordulhat, hogy a dolgozó megvásárolja a bérletet, mielőtt az otthoni munkavégzés elrendelésre kerül, és a munkába járás nem valósul meg a bérlet érvényessége alatt. A költségtérítés indokolt számára, ha már megvette a bérletet, azonban ha nem vette meg, nem köteles a munkáltató fizetni a költségtérítést az adott hónapra.