A Munka Törvénykönyve szerint a munkaszerződésben ki kell kötni a munkavégzés helyét. A munkába járás a lakóhely/tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti utazás. Hogyan lehet megtéríteni az utazás költségét, amennyiben tömegközlekedéssel utazik a munkavállaló? Milyen közlekedési eszközökkel történő utazást lehet téríteni? Adómentes-e a költség megtérítése akkor is, ha a kötelező mértéknél többet térít a munkáltató?

Milyen tömegközlekedési eszközökön történő utazás téríthető?

A nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell SZJA alapként számolni azt a bevételt, amelyet munkába járásra kap a munkavállaló a munkáltatótól

 • utazási bérlettel, utazási jeggyel történő elszámolás ellenében vagy
 • költségtérítés címén, közforgalmi úton mért távolság figyelembevételével km-enként 9 forint értékben.

A dolgozó a következő tömegközlekedési eszközöket veheti igénybe:

 • helyközi vagy távolsági autóbusz
 • belföldi vagy akár határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztálya
 • HÉV, elővárosi busz
 • menetrend szerinti hajó, komp, rév
 • hazautazáshoz légi közlekedési jármű.

Ezekben az esetekben a munkáltató a teljes árú valamint az utazási kedvezménnyel megváltott bérlet vagy jegy árának legalább a 86%-át. Megtéríthet ennél nagyobb részt is, de a jegy, bérlet áránál többet nem. A teljes összeg kifizetése esetén sem számít bele az SZJA alapjába a kifizetett összeg, sőt, első osztályt vagy Intercityt is téríthet a munkáltató.
Szabadság vagy táppénz esetén nem vonhat le a térítésből a kieső napokkal arányos összeget a munkáltató.
A munkáltató meg is vásárolhatja a jegyeket vagy a bérleteket és átadhatja a dolgozóinak, adózás szempontjából ez ugyanúgy azt jelenti, hogy hozzájutott a dolgozó az őt megillető összeghez.
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre vonatkozó jogszabályok itt olvashatóak:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000039.KOR

Jegy és bérlet helyett chipkártya? – szerződéssel így is megoldható a költségtérítés

Az elszámolásokhoz papír alapú bizonylat szükséges, azaz jegy vagy bérlet, tehát ha például chipkártyára változtatja a jegyet a közlekedési társaság, akkor szerződést kell kötnie a közlekedési szolgáltatónak a munkavállalóval, amelyben megadják a költségtérítéshez szükséges adatokat, így mehet továbbra is a fentiek szerinti költségtérítés.

Helyi közlekedés igénybe vétele

A közigazgatási határon kívülről történő utazás esetén előfordulhat, hogy helyi közlekedési eszközt is igénybe kell vennie a magánszemélynek. Ha a közigazgatási határig használja a munkahelye szerinti helyi bérletet, és kiegészítő bérletet vásárol, akkor a munkáltató a kiegészítő bérletet köteles megtéríteni.

Kedvezményes utazási díjak térítése

A munkáltató nem csak a teljes árú jegy vagy bérlet 86%-ának kifizetésére köteles, hanem a kedvezményes jegynek, bérletnek is. A kedvezmény lehet üzletpolitikai vagy fogyasztói árkiegészítés miatti:

 • életkor alapján
 • tanulói, hallgatói jogviszonyra adott
 • nyugdíjasoknak adott igazolvánnyal igénybe vehető
 • állást kereső személyeknek adott
 • fogyatékkal élők kedvezménye
 • csoportos utazási kedvezmény
 • menekülteknek vagy oltalmazottaknak adott kedvezmény
 • alkalmazásban állók kedvezménye.