A munkabér Magyarországon forintban számfejtendő és fizetendő, de –főként külföldi tulajdonú anyacégeknél- felmerülhet az igény, hogy más devizanemben fizessenek bért. A Munka Törvénykönyve előírásai alapján erre jelenleg nincs lehetőség. Mivel az alapbér, a bérpótlék és egyéb bérelemek is részei a munkabérnek, ezért nem fizethető ki más pénznemben a jutalék és a bónusz sem.

Annak azonban nincs akadálya, hogy a dolgozó béremelésének mértékét egy más deviza forintárfolyamának változásától tegyék függővé.

Devizás munkabér a munkaszerződésben

A munkaszerződésben szereplő forinttól eltérő devizanemű munkabér érvénytelen, ilyen esetben automatikusan az adott deviza szerződéskötéskor érvényes MNB árfolyamán átszámított forintértéken kell számfejteni és fizetni a bért.

A forintban megállapított munkabértől a felek közös akarattal sem térhetnek el.

Kivételek azonban vannak:

  • egyéb jogszabály adhat erre felhatalmazást,
  • illetve megengedett, ha a dolgozó külföldön végzi a munkát.

A külföldön végzett munka ellenértéke megállapítható a munkavégzés helyén érvényes külföldi pénznemben. Ha tartósan vagy akár csak néhány napig kiküldetés keretében dolgozik más országban a munkavállaló, akkor az arra az időre eső munkabér kifizethető forinttól eltérő pénznemben.

Szintén kivételnek tekinthetők a vezető állású munkavállalók, az ő esetükben azonban érvényes az a megállapodás, amely értelmében a munkabért euróban állapítják meg.

Készpénzes munkabér fizetés

A régi Mt. alapján még a készpénzes munkabér fizetés volt a főszabály, és egyéni megállapodás vagy kollektív szerződés alapján lehetett csak számlára utalni a bért. A jelenlegi Mt. szerint már nem kell kollektív szerződéses felhatalmazás. Amennyiben a munkavállaló megjelöl egy fizetési számlát, arra kell utalni a munkabért. A dolgozót nem lehet bankszámla nyitására kötelezni, de a kollektív szerződés jelenleg is előírhatja ezt. A munkabér kifizetése nem okozhat extra költséget a dolgozó számára, tehát nem vonhat le a munkáltató a bérből olyan kezelési költséget, amit ő fizet meg a saját számlájáról a munkabér összegének a dolgozó számlájára történő utalása miatt. Nem köteles a munkáltató viselni az utalás költségét, ha nem Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező szolgáltatónál vezeti a számlát a munkavállaló.

A készpénzes fizetés a munkáltatónak okozhat extra költséget, mert készpénzt kell felvennie, szállítania és tárolnia is kell azt, de a dolgozó kérésére köteles ezt a terhet viselni.

Készpénzes bérfizetéskor, amennyiben a bérfizetési nap hétvégére, ünnepre esik, a megelőző munkanapon ki kell a bért fizetni. Ha aznap jogos indokból nem tartózkodik a munkahelyén a munkavállaló, akkor el kell küldeni a pénzt a tartózkodási helyére. Szabadság esetén ki kell fizetni az esedékes munkabért a szabadság megkezdése előtti utolsó munkanapon, a szabadság idejére járó munkabérrel együtt.

Ha megszűnik a munkaviszony a bérfizetési nap előtt, akkor a dolgozó által megadott címre el kell küldeni a munkabért.

Készpénzhelyettesítő fizetési eszköz

Pénz helyett pénzhelyettesítő eszközben nem fizethető ki a dolgozó, tehát élelmiszer vagy ruházati utalványban nem adható a munkabér.