A munkáltató alapvető joga a munkaidő beosztása, azonban többféle kötelezettség is terheli ezzel kapcsolatban.  Figyelembe kell vennie a méltányos mérlegelés lehetőségét és az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit.

Méltányos mérlegelés a munkaidő beosztása kapcsán

A dolgozó személyes körülményeire tekintettel nem járhat aránytalan sérelemmel a munkaidő beosztása. Figyelemmel kell lenni az idős szülőkről, vagy gyermekekről gondoskodó munkavállalóra is.

Egészséges, biztonságos munkavégzés

A dolgozó egészségi állapotára tekintettel éjszakai munkavégzésre sem mindig utasítható, valamint egy fizikai dolgozó nem terhelhető túlzottan, rendkívüli munkavégzéssel. Ha így történne, és baleset vagy egészségkárosodás következne be, akkor ezért kárért is a munkáltatót terheli a felelősség.

Általános munkarend és egyenlőtlen munkaidőbeosztás

Az általános munkarendnél hétfőtől péntekig dolgozok a munkavállaló, egyenletes időterheléssel. Ha a dolgozó beosztása egy hosszabb időszakra vonatkozik, akkor munkaidőkeret szerinti beosztásról beszélünk, ahol az összmunkaidő átlaga adja ki a napi munkaidőt.

Kevesebb munkaidő beosztása

Ha a munkáltató nem osztott be elegendő munkaidőt a dolgozó számára, fizetnie kell alapbért az állásidőre is. Ez a munkáltató azon kötelezettsége miatt áll fenn, miszerint a munkavállalót a szerződésben meghatározott munkaidő-mennyiségben foglalkoztatnia kell.

Amikor a dolgozó osztja be a munkaidőt

A munkavállaló részére átengedhető a munkaidő beosztás joga, ezt írásban kell átengedni a részére. Ez z a kötetlen munkarend. Ennek a munkarendnek a jellegén nem változtat, ha a dolgozó a munkaköri feladatainak egy részét csak meghatározott időszakban, időpontban teljesítheti. A törzsidő-peremidő munkaidőbeosztás nem számít kötetlen munkarendnek, mert itt csak részben engedik át a dolgozó részére a munkaidőbeosztás jogát.

Kötetlen munkaidő előnyei a munkáltató számára

A munkavállaló munkaidejét, pihenőidejét, és a készenlétet sem kell nyilvántartania a munkáltatónak, ha kötetlen a munkaidő. Így adminisztrációs terhek alól mentesül. Nem kell alkalmaznia a munkaidő és pihenőidő szabályainak nagy részét sem. Azonban nem minden munkakör minősíthető kötetlen jellegűnek. Ha életszerűtlen a minősítés, akkor az érvénytelennek minősül majd.

Munkaidő beosztása a készenléti jellegű munkakörben

A készenléti jellegű munkakörben a rendes munkaidő legalább harmadában munkavégzés nélkül rendelkezésre áll a munkavállaló, vagy a munkavégzés lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár. Így alacsonyabb a terhelése, jobban és többet terhelhető. A felek a napi 8 óra helyett akár 12 órás napi munkaidőben is megállapodhatnak.