A vírus okozta vészhelyzetben rengeteg munkahely szűnt meg, így a további munkahelyek megőrzése érdekében a kormány a bérköltségek támogatását kezdeményezte, munkaidő csökkentés mellett. A támogatást a munkavállalónak és a munkaadónak közösen kell kérelmeznie, és mindkét fél számára kötelezettségekkel jár.

A támogatásról röviden

Az intézkedés lényege, hogy a dolgozó ne essen el bevételétől a csökkentett munkaidő ellenére sem, és a munkáltató is megőrizhesse a vészhelyzet előtti statisztikai létszámát.

A dolgozó csökkentett munkaidőben kerül foglalkoztatásra, a csökkentéssel érintett kieső munkaidő egy részében fejlesztésen kell részt vennie. A fejlesztéssel töltött időre a munkáltató fizet bért. A csökkentéssel érintett munkaidő 70%-ára jutó bért a dolgozó állami forrásból kapja meg. A támogatás nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének 70%-át.

Munkaidő csökkentés közös megegyezéssel

A csökkentett munkaidőről nem dönthet egyedül a munkáltató, közösen kell kérelmeznie a munkavállalóval. Mindkettejüket kötelezettségek terhelik a támogatás igénybevétele után. Ha nem tesznek eleget ezeknek, akkor a támogatás megszűnik, illetve a dolgozó által visszafizetendő lesz. A kérelemhez csatolandó az a megállapodás, amelyet a munkáltató és a dolgozó ír alá a csökkentett munkaidőről.

Munkaidő csökkentés mértéke

A munkaidő csökkentés korlátok közt lehetséges. Háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de 70%-át meg nem haladó részmunkaidő lehetséges, ami napi 4 óránál nem lehet rövidebb.

8 órás munkaidőnél heti 20 és 28 óra között állapítható meg a csökkentett munkaidő. Ha nem 8 órás volt a dolgozó, hanem már eleve csökkentett munkaidőben dolgozott, akkor a szabályok alapján tovább csökkenthető az ő munkaideje is, kivéve azoké, akik már eleve 4 órában, vagy még rövidebb időtartamban dolgoztak.

A felek akkor is kérhetik a támogatást, ha már rendelet hatályba lépése előtt, de a vészhelyzet kihirdetését követően csökkentették a munkaidőt.

Munkavállaló rendelkezésre állása

A munkaidő csökkentés után létrejött munkaidőben ugyanúgy köteles a dolgozó a munkáltató rendelkezésére állni, és munkát végezni, mint azt megelőzően a teljes munkaidőben.

A két fél közti megállapodás tartalmazza az egyéni fejlesztési időről szóló megegyezést. Ennek időtartama adott, a kieső munkaidő 30%-a. A megállapodásnak nem kell tartalmaznia azt, hogy milyen tevékenységgel fog telni a fejlesztési idő. Ezen időszak alatt mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettség alól, de a munkáltató rendelkezésére kell állnia. A fejlesztési idő alatt a dolgozó a munkaköréhez vagy a munkáltató tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztésen vesz részt. A fejlesztés továbbképzést jelent, például nyelvtanulás, szakmai képzés. Ezen időtartamban nem hoz létre munkával járó eredményt.

A csökkentéssel kieső munkaidő 70%-ában a dolgozó akár másik munkaviszonyt is létesíthet, azonban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatás idejét követően visszatér az eredeti munkaidőhöz. A dolgozó megszüntetheti a munkaviszonyát a támogatás időtartama alatt is, ekkor természetesen megszűnik támogatás folyósítása.