A munkáltatók rendszerint engedélyezik a munkavállalók részére, hogy munkaidőben intézzék ügyes-bajos dolgaikat: hivatalba mehetnek, orvosi vizsgálatra vagy egyéb magánjellegű ügyintézésre. Az ilyen esetek felvethetnek kérdéseket a munkaidő nyilvántartással kapcsolatban is, de a leginkább kritikus pont ilyenkor az lehet a munkáltató részéről, hogy vajon üzemi balesetnek minősül-e egy ilyen  alkalommal elszenvedett baleset.

Munkaidőben, mégsem munkabaleset

A munkavédelmi törvény fogalmazza meg, hogy mi számít munkabalesetnek: baleset, amely a dolgozót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a dolgozót a baleset a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó

  • közlekedés,
  • anyagmozgatás,
  • anyagvételezés,
  • tisztálkodás,
  • étkezés,
  • foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás,
  • vagy más, a foglalkoztató által nyújtott más szolgáltatás igénybevétele során éri.

Nem munkabalesetről van szó, ha a dolgozót a lakásáról a munkahelyére, vagy a munkahelyéről a lakására menet közben éri a baleset. Ebben az esetben akkor beszélünk mégis munkabalesetről, ha a munkáltató saját tulajdonában álló, bérleti vagy más szerződés alapján, vagy egyéb megállapodás alapján biztosított járművel történik a baleset.

Ha a fentiek figyelembevételével mérlegelünk, akkor a munkaidőben történő magánügyek intézése közben a dolgozót érő baleset nem lehet munkabaleset. Nem kapcsolódik a szervezett munkavégzéshez és nem kapcsolódik a foglalkozás körében végzett munkához.

Munkaidőben történő ügyintézés nyilvántartása

Ha a munkáltató az ilyen – ügyintézésre igénybe vett – időszakokat a beosztás szerinti rendes munkaidő részének tekinti, akkor ezt nem szükséges külön nyilvántartani. Mindenképp érdemes azonban megkérni a dolgozót, hogy jelezze előre a hasonló szándékát, akár írásban (e-mailben), hogy a későbbiekben elkerülhetőek legyenek a jogviták.

 

Kötetlen munkarend

Ha a munkáltató átengedi a dolgozónak a beosztás jogát, akkor ő szabadon intézheti a magánügyeit. Kötetlen munkarendnél teljes egészében, rugalmas munkarendnél a törzsidő kivételével oszthatja be magának a munkaidőt a dolgozó.

Kötetlen munkarend csak akkor rendelhető el, ha azt a munkakör sajátos jellege lehetővé teszi, tehát önállóan megszervezhető a munkavégzés. Olyan munkakörnél lehetséges, ahol a munka nagyfokú önállósággal végezhető, az eredmény számon kérhető. Fontos, hogy ez csak akkor valósítható meg, ha a teljesítménykövetelmények is meghatározhatóak személyre szólóan.

Rugalmas munkarend

Rugalmas munkarendnél csak részben engedi át a dolgozónak a munkaidő és a pihenőidő beosztását a munkáltató. Ilyenkor felállításra kerül egy törzsidő, amikor a dolgozónak bent kell tartózkodnia a munkavégzés helyén, illetve egy peremidő, amikor a munkavállaló szabadon dolgozhatja le a munkaidő másik részét.
Ilyenkor a törzsidő kivételével bejelentés nélkül intézheti magánügyeit a dolgozó.