A munkáltatói kölcsön nyújtásánál akkor keletkezik jövedelme a munkavállalónak, ha a munkáltató nem számít fel legalább a jegybanki alapkamat+5 százalékpont kamatot, vagy ennél kevesebbet- amennyiben igazolható, hogy a szokásos piaci kamat ennél kevesebb, azaz a szokásos piaci kamatot. A munkavállaló jövedelme kamatkedvezményből származó jövedelem lesz.

A munkavállaló jövedelme

A kamatkedvezményből származó jövedelem az imént említett kamat azon része, amely meghaladja az adott követelés után a kifizetőt megillető kamatot. Ezt a kamatkedvezményt a fennálló követelésre kell számítani.

Adózás a kamatjövedelem után

Az így keletkezett jövedelem után a magánszemélynek nem kell adót fizetnie, de a munkáltatónak meg kell fizetnie a kamatkedvezmény 1,18-szorosa után a 15  % személyi jövedelemadót és a 15,5 % szociális hozzájárulási adót. Az szja-t és a szochot is minden adóévben, az év utolsó napjára kell megállapítani, és a kötelezettség hónapját követő hó 12. napjáig meg is kell fizetnie. A bevallás a 08-as nyomtatványon történik. Amennyiben megszűnik a követelés év közben, akkor a megszűnés napjára kell megállapítani az adót, szochót.

A fenti szabály alkalmazása alól kivétel, ha a munkáltató munkavállalójának a folyósítás évét megelőző 4 évben lakáscélú hitelként folyósított összegekkel együtt a 10 millió forint összeget meg nem haladó összegű, saját lakás építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez nyújt kölcsönt hitelintézet vagy a MÁK útján, nem kell alkalmazni a fenti szabályt.

Munkáltatói kölcsön felújításra

A felújítás nem szerepel a fenti felsorolásban, ez nem véletlen, az ilyen témájú kölcsönnél keletkezik adókötelezettsége a munkáltatónak. Azonban nem szükséges hitelintézeti vagy államkincstári közreműködés a folyósításban, és nem kell igazolni a felhasználást. Ha a felújítás korszerűsítést tartalmaz, akkor a fenti szabály érvényesítendő.

Mit értünk korszerűsítés alatt?

Korszerűsítés a lakás komfortfokozatának növelése érdekében víz,- csatorna-, elektromos vagy gáz közmű bevezetése, belső hálózatuk kiépítése. Ide tartozik a fürdőszoba kiépítése, ha addig nem volt a lakásban. Egy beltéri légállapoti és használati meleg vizet biztosító épülettechnikai rendszer kiépítése és cseréje is korszerűsítés, akkor is, ha megújuló energiaforrásokra áll át a háztartás. Ide soroljuk az épület szigetelését, a külső nyílászárók cseréjét, tető cseréjét, felújítását, szigetelését. A korszerűsítéshez kapcsolódó helyreállítási munka is elszámolható a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20%-áig.

Munkáltatói kölcsön korszerűsítésre

A munkáltatónak adófizetési kötelezettsége nem keletkezik a korszerűsítésre adott kölcsönnél, de hitelintézet vagy MÁK közreműködésre van szükség. A NAV egy esetleges ellenőrzéskor kérheti a dolgozótól a kölcsön jogszerű felhasználásának igazolását, tehát a bizonylatokat minden esetben el kell tenni.