A munkaszerződés ajánlott elemei közé azokat gyűjtöttük össze a cikkben, amelyeket érdemes rendezni a felek megállapodásaként, ugyanis ellenkező esetben egy törvényi vélelmet kell helyettük érvényesíteni.

A munkaszerződés két fél megállapodása

A munkaviszonyt a munkaszerződés hozza létre, amely a munkáltató és a munkavállaló megállapodása. Vannak kötelező elemei és vannak olyanok, amelyek nem kötelezőek, de belefoglalhatók. Ez utóbbiak nélkül sem lesz érvénytelen a szerződés.

Amit nem ajánlott beleírni a munkaszerződésbe: azok a nem kötelező elemek, amelyeket a munkáltató egyoldalúan módosíthat. Ezeket, amennyiben beveszik a szerződés szövegezésébe, csak kétoldalúan, közös megállapodással lehet módosítani.

Törvény szerinti vélelmek

Amennyiben nem kerül be a munkaszerződésbe a munkaviszony tartama, akkor a Munka Törvénykönyve alapján határozatlan időre jön létre a munkaviszony. Ha nem határozzák meg a munkavégzés helyét, akkor munkahelynek azt a helyet tekintjük, ahol a dolgozó a munkáját szokás szerint végzi. A munkavégzés helyének meghatározásakor figyelni kell arra, hogy lehet ugyan tágan meghatározni (pl. Magyarország), de ez munkakörfelajánlási kötelezettségnél korlátot jelent majd a munkáltatónak.

A munkaidő esetében az általános teljes munkaidős foglalkoztatás lesz érvényes, amennyiben nem állapodnak meg másban a felek.

Mit ne tegyünk a munkaszerződés szövegezésébe?

A munkáltatónak nem ajánlott beleírni olyan elemeket a szövegezésbe, amelyek esetében kizárólagosan dönthetne, vagy csak tájékoztatási kötelezettsége lenne. Ezek esetében ugyanis plusz terhet vesz magára azzal, hogy csak közös megegyezéssel, a munkaszerződés módosításával változtathat az eredetileg meghatározott feltételeken.

A munkaidő-beosztás szabályai

A munkáltató joga megállapítani a munkaidő-beosztás szabályait. A beosztás lehet általános munkarend szerinti vagy egyenlőtlen. Az általános munkarendnél a munkáltató heti 5 napra osztja be a dolgozót, hétfőtől péntekig. Ha elszámolási időszak vagy munkaidőkeret kerül megállapításra, akkor a munkaidő beosztható egyenlőtlenül is. A beosztáshoz nem kell a dolgozó hozzájárulása, ezért ezt nem érdemes belefoglalni a munkaszerződésbe.

Fontos megjegyezni, hogy a munkáltatónak a tájékoztatásra határideje van, a munkaidő-beosztást a napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább 168 órával korábban, írásban kell közölni, illetve legalább egy hétre kell azt meghatározni.

Adatkezelési tájékoztatás

A munkáltatónak tájékoztatnia kell a dolgozót a személyes adatainak kezeléséről. Az adatok kezeléséhez nem szükséges a munkavállaló hozzájárulása. Emiatt nem ajánlott betenni a munkaszerződésbe az adatkezelési tájékoztatást, és az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásához való hozzájárulást sem.

A határozatlan munkaszerződés előnyeiről itt írtunk.