A munkaviszony létrejöttekor mindenképp jelezni kell a munkaszerződésben, ha a felek határozott időre kötik azt. Ha erre vonatkozóan nincs utalás a szövegben, akkor automatikusan határozatlan időre jön létre a munkaszerződés. Hogyan lehet jelölni a záró napot? Fel lehet-e mondani? Átalakulhat-e határozatlanná? A bejegyzésben ezekre is választ kaphat az olvasó.

Hogyan lehet meghatározni a szerződés záró napját?

A munkaviszony végét nemcsak naptári nappal lehet jelezni, hanem más alkalmas módon is. Azonban arra figyelni kell, hogy nem lehet olyan feltételt szabni, amely csak az egyik fél akaratán múlik, pl. ha a munkáltató úgy dönt, akkor vége a munkaviszonynak. Ha nem határozott naptári nap jelzi a munkaviszony végét, akkor a várható időtartamról mindenképp tájékoztatni kell a dolgozót: pl. a munkaviszony XY gyedről való visszatértéig, várhatóan 2017. június 30-ig tart. Ha hamarabb visszatérne a helyettesített dolgozó, akkor a határozott munkaviszony is megszűnik hamarabb.

Maximum 5 évre köthető

Határozott idejű munkaszerződés max. 5 évre köthető, ebbe beleszámít a meghosszabbított, és az előző határozott időre kötött szerződés megszűnésétől számított fél éven belül létesített újabb ilyen munkaviszonyt is.

A munkaviszony megszűnése

Akkor is megszűnik a határozott idejű munkaviszony, ha a megszűnés meghatározott napján épp keresőképtelen a dolgozó, vagy épp várandós, esetleg épp fizetés nélküli szabadságon van. A felsorolt eseteknek csak felmondásnál van szerepük, a határozott idejű munkaszerződés végső dátumát nem befolyásolják.

Nem alakul át határozatlanná

A korábbi rendelkezések szerint, ha egy határozott idejű munkaszerződésnél a dolgozó akár egy nappal is tovább dolgozott vezetője tudtával, akkor az átalakult határozatlan idejűvé. A jelenlegi szabályok szerint ez már nincs így.

Az új rendelkezések szerint ilyenkor érvénytelen a munkaszerződés, mert nincs írásba foglalva, az érvénytelen munkaszerződést pedig azonnal fel kell, hogy számolja a munkáltató. Ez természetesen úgy is megtörténhet, hogy írásba foglalnak egy határozatlan idejű munkaszerződést.

A munkaviszony ráutaló magatartással is létrejöhet, ilyenkor érvénytelenségre – az írásos forma elmaradása miatt – csak a dolgozó hivatkozhat, a munkába lépést követően, 30 napon belül. Azonban ha ő erre nem hivatkozik, akkor a munkaviszonyt létrejöttként kell kezelni, határozatlan időre szólóként. Ha ezt a logikát követjük, akkor viszont azt mondhatjuk, hogy az említett esetben is 30 nap után határozatlanná válhat a lejárt határozott idejű munkaviszony is, hacsak a dolgozó nem jelzi az érvénytelenséget.

Hogyan mondható fel?

Adótanácsadó tippünk munkavállalók számára: a dolgozó számára biztonságot jelenthet, hogy a munkáltató nem mondhatja fel a határozott idejű munkaviszonyt a működésével összefüggő ok miatt pl. átszervezésre hivatkozással. Így valamivel szűkebb körű indokkal lehet csak felmondást érvényesíteni, mint a határozatlan idejű munkaviszonynál.

Vannak azért olyan esetek, amikor felmondható a határozott idejű munkaszerződés is, pl. felszámolási vagy csődeljárás miatt, vagy a dolgozó képessége miatt, illetve ha a munkaviszonyt elháríthatatlan külső ok miatt nem lehet fenntartani.