A magasabb minimálbér, az infláció, és a pandémiás helyzet együttesen, de akár külön-külön is okozhat olyan helyzetet a vállalkozás életében, hogy valamely dolgozója, illetve dolgozói esetében a munkaviszony megszüntetése kínálkozik megoldási lehetőségként.

Határozatlan idejű munkaviszony megszüntetése

A felmondást meg kell indokolni, amennyiben a munkáltató szünteti meg a munkaviszonyt. A felmondás indokának a dolgozó munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő oknak kell lennie. A munkaviszony azonban megszüntethető azonnali hatályú felmondással és közös megegyezéssel is.

A gazdasági jellegű problémák, nehézségek a munkáltató működésével összefüggő okok, így jelenthetik a felmondás okát. Egy esetleges munkaügyi pernél a bíróság előtt könnyen védhető ok, mert a racionalitását a bíróság nem tudja vizsgálni. Ügyelni kell a felmondás világosságára, valósságára és okszerűségére. A bizonyítási teher a munkáltatón van.

A felmondásban foglalt állítások nem lehetnek cáfolhatóak. Amennyiben a munkáltató más dolgozóval létesít munkaviszonyt, az okszerűség vitatható, tehát feltételezhető, hogy más oka volt a felmondásnak. Ha egy perben a felmondás okát valótlannak találják, akkor a felmondást jogellenesnek minősítik.

Amennyiben a munkavállaló nyugdíjasnak minősül, a határozatlan tartamú munkaviszony indoklás nélkül is felmondható. Érdemes az indoklást mellőzni ilyenkor, mert ha mégis indokolja a munkáltató, akkor annak valóssága vitatható a bíróság előtt.

Határozott idejű munkaviszony

A határozott idejű munkaviszonyt felszámolási vagy csődeljárás tartama alatt szüntetheti meg a munkáltató. Megszüntethető még a munkavállaló képességére alapított okból vagy amennyiben lehetetlenné válik a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében. Az elháríthatatlanságot a munkáltatónak kell bizonyítani.

A határozott idejű munkaviszonyt azonnali hatállyal is meg lehet szüntetni, de ekkor a munkáltatónak tizenkét havi távolléti díjat, vagy ha a határozott időből ennél kevesebb van még hátra, akkor a hátralévő időre szóló távolléti díjat kell megfizetnie a dolgozó részére. Ez tehát nem gazdaságos megoldás a munkáltató számára.

Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel

Rendkívül fontos, hogy a közös megegyezéses megszüntetésnél a megállapodás önkéntességének ki kell derülnie a megállapodásból. A munkáltató nem biztosítja az önkéntességet, ha nem biztosít gondolkodási időt a munkavállaló számára. Ekkor akár a bíróság előtt is megtámadható a megállapodás.