A bejelentés nélküli foglalkoztatás lényegesen visszaszorult az elmúlt 20 évben, amelyben szerepe van a közterhek csökkenésének és az egyre komolyabb bírságok, jogkövetkezmények kockázatának is.

Bejelentés nélküli foglalkoztatás jogkövetkezményei

Az Art. (Adózás rendjéről szóló trv.) alapján a be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása üzletzáráshoz is vezethet. Második esetnél már nem is kerülhető el ez a jogkövetkezmény, amely sok esetben a bírságnál is rosszabbul érint egy vállalkozást.

Közzététel a NAV honlapján

Az adóhatóság a honlapján teszi közzé azoknak az adózóknak az adatait, akiknél végleges és végrehajtható közigazgatási vagy jogerős bírósági határozat állapítja meg, hogy elmulasztották munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó bejelentési kötelezettségüket. A közzétett adatok: név, székhely, adószám/adóazonosító jel. A listáról két évig lekerülni nem lehet.

A listán szereplő adózók kockázatos adózók a NAV megítélése szerint, és ez bizonyos következményekkel jár:

  • a visszaigényelt áfa kiutalási határideje 75 nap
  • az adóellenőrzésnél az ellenőrzés határideje 60 nappal hosszabbodik
  • az ellenőrzésnél esetlegesen talált adókülönbözet után a késedelmi pótlék mértéke az általános szabályok alapján számítottnak 150%-a.

A szabályszegők elesnek a költségvetési támogatásoktól

Az a vállalkozás, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, nem kaphat költségvetési támogatást. A körbe azok a vállalkozások tartoznak, akiket a NAV vagy a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az Art-ban, vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló trv-ben meghatározott, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt a támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal sújtott.

Bejelentés nélküli foglalkoztatás következménye kata, kiva adózás esetén

Megszűnik a kisadózói adóalanyiság a katatörvény alapján akkor, ha az adóalanyiság időszakában a kisadózó terhére a NAV mulasztási bírságot állapít meg be nem jelentett foglalkoztatásért.

A társaság kisvállalati adóalanyisága szintén megszűnik a kivatörvény alapján akkor, ha a NAV be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért véglegessé vált döntéssel mulasztási bírságot állapít meg. A megszűnés napja a határozat véglegessé válásának napját megelőző hónap utolsó napja.

Jogkövetkezmény munkavállalók számára

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló trv. közvetlen következményt is tartalmaz a munkavállalók számára egy be nem jelentett foglalkoztatás kapcsán. Megszűnik ugyanis a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás akkor, ha a foglalkoztatás az erre irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat nélkül történik meg.

A jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat a munkavégzésre irányuló jogviszonyt megalapozó szerződés. Az a tény, hogy a dolgozónál van egy ilyen dokumentum, még nem jelent garanciát a bejelentésre, azonban a dolgozót nem fenyegeti a jogkövetkezmény, ha rendelkezik ilyen dokumentummal.