A nyelvtanfolyam legtöbbször iskolarendszeren kívüli képzés formájában valósul meg. Az iskolarendszeren kívüli képzések fogalmára meghatározást az SZJA-törvényben találunk, oktatással foglalkozó jogszabály erre nem tartalmaz definíciót. Olyan képzések sorolandók ide, amelyek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel hallgatói, tanulói jogviszonyban.

Mikor adómentes a nyelvtanfolyam?

Mikor nem keletkezik bevétel a munkavállalónál a munkáltató által fizetett nyelvtanfolyamból?

  • amennyiben bizonyítható, hogy a munkáltató gazdasági érdekeit szolgálja a nyelvtanulás
  • a munkaköri leírásban szerepel, hogy szükséges a nyelvtudás
  • a munkaszerződésben szerepel, hogy szükséges a nyelvtudás
  • a számla a munkáltató nevére kerül kiállításra

Kapcsolódó költségek

Amennyiben a dolgozó munkáltatói elrendelés alapján vagy a munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében vesz részt a nyelvtanfolyamon, akkor a képzésre történő utazás költsége, a szállással, étkezéssel együtt hivatali, üzleti utazás költségének minősül.

A dolgozó jövedelmének kiszámításakor nem kell figyelembe venni az ilyen címen kifizetett utazási és szállásköltség térítést, az SZJA-trv. 7. §  (1.) bekezdés g) pont alapján. Azok az étkezések, amelyek nem az utazási jegyben vagy a szállásköltségben foglaltak, egyes meghatározott juttatásnak minősülnek.

Utazás saját gépkocsival

Az utazási költség lehet saját gépkocsi használatával összefüggésben fizetett térítés is. Az elszámolást célszerű kiküldetési rendelvénnyel alátámasztani. Így nem keletkezik bevétel a magánszemélynél, de fontos, hogy a kifizetés ne haladja meg az igazolás nélkül elszámolható mértéket.

Mikor adóköteles bevétel a nyelvtanfolyam értéke a dolgozónál?

Amennyiben a munkakör ellátásához nem szükséges az iskolarendszeren kívüli képzés formájában megvalósuló nyelvoktatás, valamennyi átvállalt költség adóköteles lesz, munkaviszonyból származó jövedelem formájában. Ilyen esetben az étkezés megtérített értéke sem egyes meghatározott juttatás lesz, hanem szintén munkaviszonyból származó jövedelem.

Egyéb képzések

Iskolarendszeren kívüli, adómentesen nyújtható képzés nem csak a nyelvtanfolyam lehet. Ebbe a körbe tarozhat az a betanítás költsége is, amely által megszerzett ismeretanyag a munkavégzés, a tevékenység ellátása érdekében hasznosítható. Nem változtat ezen az a tény sem, hogy a dolgozó esetleg más kifizetőnél végzett tevékenysége során is hasznosíthatja a megszerzett ismereteket. Gyakori példa, amikor egy tanfolyamon egy új program, egy új gép kezelését sajátítják el a dolgozók.